ma 08okt2018

Gemeentevergadering

Aanvang meer informatie volgt

Locatie: Regenboogkerk

Kerkenraad PGO

Net als vorig jaar willen we aan het begin van het winterseizoen graag de gelegenheid hebben om elkaar bij te praten over wat er gaande is in onze gemeente. Wilt u daarom bovengenoemde datum alvast reserveren in uw agenda? Nadere informatie volgt in de komende gemeenteberichten, op de website en via e-mail. Namens de kerkenraad PGO, Marien den Boer, voorzitter

Terug naar Agenda