Gemeentevergadering: Toelichting door beroepingscommissie en kerkenraad

,
do 25nov2021

Gemeenteavond: gewijzigd programma

Aanvang 20:00 uur

Locatie: via Zoom

Geachte heer/mevrouw,
Middels deze brief informeren wij u over een wijziging in de agenda van de gemeenteavond op 25 november aanstaande om 20.00 uur.
Op 22 november hebben wij onverwacht bericht ontvangen van de kandidaat waarin deze aangeeft zichzelf terug te trekken uit de beroepingsprocedure.
Wij zijn, gezien de contacten en het proces, verrast en bedroefd over het besluit.
Zeker met de aanstaande gemeentevergadering komende donderdag.
Wij hebben besloten de gemeentevergadering in aangepaste vorm en met aangepaste agenda wel doorgang te laten vinden.
De agenda is als volgt:
1. Opening en meditatief moment
2. Toelichting door de voorzitter van de beroepingscommissie
3. Toelichting door de voorzitter van de Kerkenraad
4. Gelegenheid voor vragen en reflecties
5. Afsluiting

De gemeenteavond vindt volledig digitaal plaats via Zoom. Gegeven het karakter van de vergadering ontvangt u de Zoom-link per mail.
Wij hopen u, ondanks dit moeilijke bericht, komende donderdag te ontmoeten.
Met vriendelijke groet namens de Kerkenraad,
M.A. den Boer  Voorzitter
M.E. van den Brink  Scriba

 

Terug naar Agenda