ma 17sep2018

Gesprek over het boek van Beatrice de Graaf "Heilige strijd". Het verlangen naar veiligheid en het einde van het kwaad.

Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

Locatie: Dorpscentrum

Raad van Kerken Oegstgeest ism PGO

Najaar 2017 verscheen van de hand van terrorisme-expert én protestants gelovige Beatrice de Graaf het boekje ‘Heilige strijd. Het verlangen naar veiligheid en het einde van het kwaad.’ Je kunt het boek samenvatten in deze vraag: ‘Heb je als christen een eigen manier om na te denken over terrorisme en een eigen opdracht om anders bezig te zijn met veiligheid?’ Het antwoord van Beatrice de Graaf is: ja! Het boek is geen academische studie, maar een essay: een zoektocht naar een eigen standpunt. Het is een handreiking. Ook een christen mag zeggen dat hij bang is. Beatrice de Graaf gelooft dat terrorisme een manifestatie kan zijn van het Kwaad. Het is niet weg te redeneren door te wijzen op armoede, uitsluiting, discriminatie. Maar ze gelooft als christen ook dat we mogen vertrouwen op het einde daarvan. Het is haar bijdrage om binnen en buiten de kerken mensen aan het praten te krijgen over angst en veiligheid. Vanavond willen we met elkaar in gesprek gaan over deze complexe vragen. We zullen het gesprek inleiden aan de hand van een televisieopname van een interview dat Thijs van den Brink had met Beatrice de Graaf over haar boek. Dorpscentrum; inloop vanaf 19.30 uur;aanvang: 20.00 uur.Inleiders: Koos van der Bruggen en ds. Rian Veldman. Georganiseerd door de Raad van Kerken Oegstgeest i.s.m. de PGO.

Terug naar Agenda