Jaarlijke herdenkingsbijeenkomst

, ,
zo 27okt2019

Aanvang 15.00 uur

Locatie: Dorpscentrum

vrijwillige bijdrage

Op zondagmiddag 27 oktober om 15.00 uur vindt in het Dorpscentrum de jaarlijkse herdenkings-bijeenkomst plaats. Er is voor iedereen gelegenheid een kaarsje aan te steken en stil te staan bij het verlies van een dierbare. Passende muziek (cello, harp en een klein koor), teksten en stilte maken deel uit van dit samenzijn. Deze middag is bedoeld voor hen die een moment van bezinning en verbondenheid zoeken. Het thema is: de seizoenen van het leven. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Gerrie Kooijman, pastoraal werker Vrijzinnig Protestanten (06-18 39 26 04).

Terug naar Agenda