Kennismakingsavond met ds Rian Huisman

ma 28mei2018

Kennismakingsavond

Aanvang 20.00 uur, welkom vanaf 19.45 uur

Locatie: Regenboogkerk

Na Pasen zijn de predikanten begonnen om samen met ds. Veldman plannen te maken voor zijn introductie in Oegstgeest. Rian wilde graag een gemeenteavond om in een informele sfeer met gemeenteleden kennis te kunnen maken. Hij stelde voor om dat te doen in de geest van de nieuwe koers van de PKN die door de algemeen secretaris van onze kerk, ds. De Reuver, werd omschreven als: ‘Laten we weer naar de kern gaan: de kerk als een plek waar je blij van wordt, waar je hoop vindt en geïnspireerd wordt.’

Leden van de PGO en andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd om de kennismakingsavond mee te maken, op 28 mei om 20.00 uur in de Regenboogkerk. Vanaf 19.45 uur staan de koffie en de thee klaar. Ds. Veldman zal zichzelf voorstellen en wil dan graag een onderlinge uitwisseling over ervaringen waarvan u zegt: Op dat moment dacht ik: ja, dáárom ben ik blij dat ik lid ben van de kerk, of meer specifiek: van de PGO. Toen waren we kerk ‘zoals het bedoeld is’.

Het leek de kerkenraad ook een goede gelegenheid om aan de taakgroepen en andere groepen die onze gemeente rijk is, te vragen om zichzelf en hun werk kort voor te stellen. Met diezelfde vraag: waar beleven jullie plezier aan en wat is de grootste uitdaging voor jullie. En wat verwacht je daarbij van ds. Rian Veldman… Dan zien we als gemeente ook weer eens wie zich allemaal in welk verband inzetten voor onze gemeente.
Het lijkt ons een mooie gelegenheid om samen het seizoen af te sluiten waarin we veel energie en positieve dynamiek hebben gevoeld in de Gemeentebijeenkomsten, het beroepingswerk, de kerkbalans etc. En een mooie voorbereiding op de feestelijke intrededienst van ds. Rian Veldman op 8 juli om 14.00 uur in de Regenboogkerk. Ds. Aart Verburg

Uitnodigingsbrief aan alle leden van de Protestantse Gemeente Oegstgeest

 

Terug naar Agenda