di 10dec2019

Ds. I. van der Heul

Locatie: Regenboogkerk

Ds. Iris van der Heul

In de Lectio Divina (goddelijke lezing) gaat het er niet zozeer om of je alles snapt wat er bedoeld wordt, het is eerder een manier om in stilte en rust een bijbelgedeelte te lezen en herlezen.
Om te ontdekken hoe je wordt aangesproken, wat de tekst met je doet en te luisteren ho God zelf tot je spreekt.
Het is een wisselwerking tussen lezen (lectio) -  overdenken (meditatio) - gebed (oratio) en aanschouwen (contemplatio).
Guigo II de Kartuizer, een monnik uit de 12e eeuw, omschreef de lectio divina als volgt: De lezing brengt als het ware vast voedsel in de mond; de overweging kauwt en vermaalt het; het gebed verkrijgt er de smaak van; het schouwen is de zoetheid zelf die verblijdt en verkwikt.

Data:  1 oktober, 5 november, 10 december

Inleider: Ds. Iris van der Heul
Aanmelden: stuur E-Mail

Terug naar Agenda