Lectio Divina

,
di 27mrt2018

Lectio Divina is een manier om in stilte en rust een Bijbelgedeelte te lezen en te herlezen, opdat dit Bijbelwoord werkelijk tot je kan spreken. In voorbereiding op Pasen wil ik u/je uitnodigen om samen de tekst van Pasen op deze manier te lezen en te delen wat we eraan beleven.

Aanvang 20:00 uur

Locatie: Regenboogkerk

Lectio Divina Lectio Divina is een manier om biddend de Bijbel te lezen. Het is een oude traditie met wortels tot in de Vroege Kerk, vooral beoefend door de woestijnvaders in Egypte en Syrië in de vierde en vijfde eeuw. Augustinus schreef erover in zijn De Doctrina Christiana. Ook kerkvaders als Cassianus en Hieronymus schreven over de wisselwerking van lectio (lezing), meditatio (overdenking) en oratio (gebed), zo ook Luther (‘blijven bij één ding’). Lectio Divina is een manier om in stilte en rust een Bijbelgedeelte te lezen en te herlezen, opdat dit Bijbelwoord werkelijk tot je kan spreken. Het is een luisteren met je hart. In voorbereiding op Pasen wil ik u/je uitnodigen om op dinsdagavond 27 maart, 20.00 uur, in de Regenboogkerk, samen de tekst van Pasen op deze manier te lezen en te delen wat we eraan beleven. Zo kunt u misschien meer verdieping in het paasverhaal vinden en ik hoor met het oog op de overdenking van Pasen graag hoe u Pasen beleeft. Grote kans dat u dat op zondag ook terughoort in de Regenboogkerk. Ds. Iris van der Heul

Terug naar Agenda