Nationaal gebed

za 15jan2022

nationaal gebed, gebed voor vrede en verbinding, livestream

Aanvang 20.00 uur

Als aftrap van de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid, organiseren de EO, de Protestantse Kerk, MissieNederland, Raad van Kerken, Samen Kerk in Nederland en Niet Alleen een nationaal gebed. Tijdens het programma rondom dit gebed willen christenen zich verootmoedigen tegenover God en elkaar. De coronacrisis zorgt namelijk ook in de christelijke wereld voor polarisatie. Uit de volle breedte van christelijk Nederland werken voorgangers mee. Zo wordt het gebed voor vrede en verbinding uitgesproken door ds. Rhoïnde Doth, mgr. Gerard de Korte, ds. René de Reuver en drs. Ruth Sleebos. Het programma wordt gepresenteerd door Jurjen ten Brinke.
De initiatiefnemers ervaren een gegroeide verdeeldheid en polarisatie binnen families, geloofsgemeenschappen en in de samenleving naar aanleiding van de aanhoudende coronacrisis. Daarom roepen de gezamenlijke kerken en organisaties christenen op elkaar te vinden en te steunen in een nationaal gebed. Lees verder…
De livestream van het Nationaal Gebed is zaterdag 15 januari vanaf 20.00 uur te zien op nationaalgebed.nl. Ook is op deze website een gebedsmuur waar iedereen gebeden kan achterlaten.
Ds. Rian Veldman

Terug naar Agenda