Avondgebed via Kerkomroep, Sobere maaltijd geannuleerd

,
wo 01apr2020

Avondgebed, geen sobere maaltijd

Aanvang 18:30 uur

Locatie: Groene Kerk

Kerkomroep Groene Kerk

Bijgevoegd vinden jullie de orde van dienst voor het avondgebed.
download Orde van Dienst

Sobere maaltijden
Helaas moeten we u berichten dat, in lijn met het besluit van het Breed Moderamen, alle Sobere Maaltijden komen te vervallen. Het is een mooi gebruik om na afloop van de maaltijd geld in te zamelen voor het doel dat onderwerp van de avond is. Dit kan nu ook niet op deze wijze.
Namens Taakgroep Diaconaat & Zending, Martine Delver en Nereida Lugo Flores


Wilt U reageren op de vieringen
- stuur een bericht aan de TEK: meer lezen E-Mail

Terug naar Agenda