zo 28aug2022

Aanvang 19.00 uur

Locatie: Groene of Willibrordkerk

Iedere laatste zondag van de maand is er een oecumenische Taizégebedsviering. Deze vieringen hebben een meditatief karakter, met eenvoudige liederen, een psalmlezing, een lezing uit het Nieuwe Testament, enkele voorbeden en een centrale plek voor stilte als vorm van gebed. Van harte welkom bij deze viering! Inloop vanaf 18.40 uur.

Namens de Taizéwerkgroep, ds. Rian Veldman

Terug naar Agenda