Taizéviering

zo 27nov2022

Deze vieringen hebben een meditatief karakter

Aanvang 19:00 uur

Locatie: Rehobothkerk

Iedere laatste zondag van de maand is er een oecumenische Taizégebedsviering. Deze vieringen hebben een meditatief karakter, met eenvoudige liederen, een psalmlezing, een lezing uit het Nieuwe Testament, enkele voorbeden en een centrale plek voor stilte als vorm van gebed. Van harte welkom bij deze viering!

Terug naar Agenda