Taizévieringen

zo 26jan2020

Taizéviering

Aanvang 19.00 uur, welkom vanaf 18.30 uur

Locatie: Rehobothkerk

Het komende halfjaar zullen er drie Taizévieringen worden georganiseerd door een oecumenisch (protestants) samengestelde groep in drie verschillende kerkgebouwen. Taizégebedsvieringen hebben een meditatief karakter, met eenvoudige liederen, een psalmlezing, een lezing uit het Nieuwe Testament, enkele voorbeden en een centrale plek voor stilte als vorm van gebed. Ze worden gevierd in een eenvoudig ingerichte kerkruimte met kaarsen en iconen, die het gebed ondersteunen. Het draait om het gemeenschappelijke gebed. Van harte welkom om deel te nemen aan deze meditatieve vieringen! De eerste keer is op zondag 26 januari om 19.00 uur in de Rehobothkerk. Deze datum valt mooi samen met de afsluiting van de week van gebed om eenheid voor de christenen in 2020. Je bent van harte welkom om vanaf 18.30 uur de Taizéliederen 4-stemmig te oefenen.

Terug naar Agenda