Tweede sobere maaltijd

wo 20mrt2019

tweede sobere maaltijd in Willibrords Erf; aansluitend om 19.30 uur avondgebed in het koor van de kerk

Aanvang 17.45 uur

Locatie: Willibrords Erf


Sobere maaltijden

In de veertigdagentijd worden, samen met de Parochie, de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, vijf sobere maaltijden gehouden. Zie ook de Paasoké!
De zondagen liggen de intekenlijsten voor de sobere maaltijden voor u klaar in de Regenboogkerk, en vanaf april in Willibrords Erf.
Meld u aan via de inschrijfformulieren of rechtstreeks bij Alies van Tuijl: aliesvantuijl@hotmail.com, tel: 071- 515 00 45.
Graag uiterlijk op de maandag voorafgaande aan de sobere maaltijd van uw keuze.
U bent vanaf 17.45 uur welkom in Willibrords Erf. Daar begint om 18.00 uur de sobere maaltijd.
U kunt na de maaltijd ook deelnemen aan het Avondgebed in de Groene kerk.
Namens de Taakgroep Diaconaat & Zending, Martine Delver

Op woensdag 20 maart komen jongeren van de NGK vertellen over een diaconale reis. Samen met Operatie Mobilisatie gaan ze naar Moldavië, het armste land van Europa. Ze zullen daar dagkampen voor kinderen organiseren. Ook bezoeken ze ouderen en bieden hen een helpende hand.

Terug naar Agenda