Uitnodiging huiskamergesprekken

di 15nov2022

Thema: 'Bijzondere ervaringen aan tafel!'

Aanvang 11:30 tot 13:30 uur

Locatie: Geversstraat 31 (huiskamer Hennie Dijkhuis), inclusief lunch

Thema: 'Bijzondere ervaringen aan tafel!'

In de maand november organiseren we gedurende twee weken huiskamergesprekken. Omdat we hopen dat zoveel mogelijk mensen en generaties mee doen, zijn er verschillende huiskamers op verschillende momenten waar je welkom bent. We sluiten aan bij het landelijke thema van de PKN 'Aan tafel!’
Wat doen mensen aan tafel? Eten natuurlijk. Nog steeds driekwart van de Nederlanders eet 's avonds aan tafel. Wat komt er dan op tafel, waar komt ons voedsel vandaan? Aan tafel gebeurt veel meer dan eten: ervaringen uitwisselen, overleggen, ruzies en conflicten uitpraten, kaarten en puzzelen, gezellig babbelen of problemen bespreken, de krant lezen en gesprekken over het leven voeren. We delen bijzondere tafelervaringen met elkaar. Bij alle bijeenkomsten is één van beide predikanten aanwezig.

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel

Data en locaties:
Dinsdag 15 november, 11.30-13.30 uur inclusief lunch
Geversstraat 31 (huiskamer Hennie Dijkhuis)
Woensdagavond 16 november, 18.00-20.00 uur inclusief maaltijd
Willibrords Erf
Vrijdagmorgen 18 november, 10.00-12.00 uur
Adriaan van Royenlaan 118 (huiskamer Nely en Groen Benschop)

Aanmelden via Jeanne Taal Email
of tel: 06 51 40 75 33.
Welkom!
Team onderling pastoraat

Terug naar Agenda