Uitnodiging huiskamergesprekken

wo 16nov2022

Thema: 'Bijzondere ervaringen aan tafel!'

Aanvang 18:00 tot 20:00 uur

Locatie: Willibrordserf, inclusief maaltijd

Thema: 'Bijzondere ervaringen aan tafel!'

In de maand november organiseren we gedurende twee weken huiskamergesprekken. Omdat we hopen dat zoveel mogelijk mensen en generaties mee doen, zijn er verschillende huiskamers op verschillende momenten waar je welkom bent. We sluiten aan bij het landelijke thema van de PKN 'Aan tafel!’
Wat doen mensen aan tafel? Eten natuurlijk. Nog steeds driekwart van de Nederlanders eet 's avonds aan tafel. Wat komt er dan op tafel, waar komt ons voedsel vandaan? Aan tafel gebeurt veel meer dan eten: ervaringen uitwisselen, overleggen, ruzies en conflicten uitpraten, kaarten en puzzelen, gezellig babbelen of problemen bespreken, de krant lezen en gesprekken over het leven voeren. We delen bijzondere tafelervaringen met elkaar. Bij alle bijeenkomsten is één van beide predikanten aanwezig.

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel

Data en locaties:
Vrijdagmorgen 18 november, 10.00-12.00 uur
Adriaan van Royenlaan 118 (huiskamer Nely en Groen Benschop)

Aanmelden via Jeanne Taal Email
of tel: 06 51 40 75 33.
Welkom!
Team onderling pastoraat

Terug naar Agenda