Uitnodiging huiskamergesprekken sectie Noord (Haaswijk)

wo 23jan2019

Aanvang 20.00 uur

Locatie: huiskamer Jeanne Taal (Rosa Spierlaan 23)

ds Rian Veldman

Thema: Deel je leven - Bij een huiskamergesprek ontmoeten we elkaar in een informele sfeer. Aan de hand van een verrassende, creatieve werkvorm delen we met elkaar iets van ons leven, onze gedachten, onze ervaringen en ons geloof. De ervaring leert dat dit verdiepend en verbindend werkt in de gemeente. Het gaat hierbij om ontmoeting, bezinning en pastoraat. Ontmoeting: tussen mensen, gemeenteleden en tegelijk ook tussen God en mensen. In het gesprek met de ander mag je iets van de Ander ontdekken. Bezinning: verder willen komen dan een gesprek over koetjes en kalfjes, verdiepen.
Pastoraat: als leden van één gemeente willen we naar elkaar omzien. We tonen belangstelling voor elkaar en spreken met elkaar over de dingen die er werkelijk toe doen. Juist het samenspel tussen deze drie elementen maakt gesprekken van gemeenteleden met elkaar tot méér dan een gewoon gesprek. Ga in gesprek en deel je leven!
Maandagavond 21 januari, 20.00 uur: huiskamer Jacobien Wagemaker (Mien Ruyspark 20)
Woensdagavond 23 januari 20.00 uur: huiskamer Jeanne Taal (Rosa Spierlaan 23).
Aanmelden en info. via stuur E-Mail of 06-14273013. Namens pastoraal team sectie Noord (Haaswijk): Gerry Jansen, Jacobien Wagemaker, Jeanne Taal en ds. Rian Veldman

Terug naar Agenda