Vierde sobere maaltijd in Willibrords erf

wo 03apr2019

vierde sobere maaltijd in Willibrords Erf; aansluitend om 19:30 tweede avondgebed in het koor van de kerk.

Aanvang 17:45 uur

Locatie: Willibrords Erf


Sobere maaltijden

In de veertigdagentijd worden, samen met de Parochie, de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, vijf sobere maaltijden gehouden. Zie ook de Paasoké!
De zondagen liggen de intekenlijsten voor de sobere maaltijden voor u klaar in de Regenboogkerk, en vanaf april in Willibrords Erf.
Meld u aan via de inschrijfformulieren of rechtstreeks bij Alies van Tuijl: aliesvantuijl@hotmail.com, tel: 071- 515 00 45.
Graag uiterlijk op de maandag voorafgaande aan de sobere maaltijd van uw keuze.
U bent vanaf 17.45 uur welkom in Willibrords Erf. Daar begint om 18.00 uur de sobere maaltijd.
U kunt na de maaltijd ook deelnemen aan het Avondgebed in de Groene kerk.
Namens de Taakgroep Diaconaat & Zending, Martine Delver

Op woensdag 3 april vertelt Cor van Beuningen, voorzitter van de Raad van Kerken, over een gezamenlijk evenement dat op 5 mei georganiseerd wordt door leden van de aangesloten kerken en dat plaats zal hebben in en om de Rehobothkerk. De kerkgenootschappen van Oegstgeest vinden het belangrijk om elkaar goed te kennen en samen te werken. Om zo herkenbaar aanwezig te zijn in ons dorp, midden in de drukte van de vrijmarkt.

Terug naar Agenda