Vijfde sobere maaltijd in Willibrords erf

wo 10apr2019

vijfde sobere maaltijd in Willibrords Erf; aansluitend om 19:30 tweede avondgebed in het koor van de kerk.

Aanvang 17.45 uur

Locatie: Willibrords Erf Alleen te bereiken via Haaswijk!

Let op!
De Groene of Willibrordkerk is vanaf 4 april 2019 niet meer via de Dorpsstraat te bereiken ivm afsluiting brug. Omrijden via Haaswijk.
Zie ook Afsluiting Duikerbrug


Sobere maaltijden

In de veertigdagentijd worden, samen met de Parochie, de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, vijf sobere maaltijden gehouden. Zie ook de Paasoké!
De zondagen liggen de intekenlijsten voor de sobere maaltijden voor u klaar in de Regenboogkerk, en vanaf april in Willibrords Erf.
Meld u aan via de inschrijfformulieren of rechtstreeks bij Alies van Tuijl: , tel: 071- 515 00 45.
Graag uiterlijk op de maandag voorafgaande aan de sobere maaltijd van uw keuze.
U bent vanaf 17.45 uur welkom in Willibrords Erf. Daar begint om 18.00 uur de sobere maaltijd.
U kunt na de maaltijd ook deelnemen aan het Avondgebed in de Groene kerk.
Namens de Taakgroep Diaconaat & Zending, Martine Delver

Op woensdag 10 april komen ds. Gert van de Pol en zijn vrouw Rieneke, die uit Afrika op verlof zijn in Nederland, vertellen over het werk als bijbelstudiecoördinator en het werk in de palliatieve zorg, dat zij doen voor Care4Malawi, het project dat wij vanuit de PGO vier jaar lang financieel mede ondersteunen.

Terug naar Agenda