zo 01apr2018

Discussie over voltooid leven olv ds Aart Verburg

Locatie: Dorpscentrum

ds Aart Verburg / 06-13385961

Een mensenleven eindigt meestal niet overeenkomstig de tijd en de manier waarop wij het wensen en hopen. Daarmee is de discussie over voltooid leven niet alleen nu actueel.

Je kunt het gesprek over voltooid leven voeren vanuit medisch perspectief of vanuit een pastorale invalshoek, waarbij je theologische opvattingen ook meeklinken.

In onze tijd wordt de siscussie ook in het parlement gevoerd. Waar grenzen de verantwoordelijkheden van overheid en kerk aan elkaar? Hebben zij elk het recht om woorden als "zelfbeschikkingsrecht" en "barmhartigheid" te gebruiken? En bedoelen ze daar dan ook hetzelfde mee? Helpt het om elkaar te verstaan en een eigen verantwoordelijkheid te geven of te laten?

Hoe zijn we als gezamenlijke kerken een goede gesprekspartner van de wetgever?

Voor meer info over datum en tijdstip: zie OKE en Oegstgeester Courant.

Terug naar Agenda