Preken

18 of 18 items

Apostolische Geloofsbelijdenis, artikel 4, 28 juli 2019 Thema: Geleden, gestorven, begraven, neergedaald in het rijk van de dood: God geeft niet op!

Jona 1vs11-16 en 2 vs 1,2 en 11 en Matteüs 12 vs 38-41            GWK, 28 juli 2019 Doop van Noam Daniël Emerson Steketee Artikel 4 van de Apostolische Geloofsbelijdenis: Ik geloof in Jezus Christus… die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood Inleiding op […]

21 juli 2019 Apostolische Geloofsbelijdenis, artikel 3, Thema: Een wonderlijke geboorte… De opstanding zet het kruis en de geboorte van Jezus (met terugwerkende kracht) in perspectief.

Credo 3; Matteüs 1 en Romeinen 1                                                   GWK, 21 juli 2019 Viering van de Maaltijd van de Heer Gebed van toenadering Kyrie-gebed Gebed van de zondag Inleiding op de lezingen Vandaag gaan we verder met ons ‘zomer-project’ voor 2019 en 2020: twee maal zes diensten over de Apostolische Geloofsbelijdenis. Die geloofsbelijdenis is een korte, […]

28 april 2019 Doopdienst Thema: Pasen, Opstanding, maakt mensen weerbaar in een risicosamenleving

Exodus 2,1-10 en Lucas 24,13-35 GWK, 28 april 2019 Doop Julius Friso Scholten, zoon van Christiaan Scholten en Joy Kwakernaak Toenadering Verwondering over nieuw leven, Zorg om bestaand leven, Dankbaarheid voor vervuld leven, Uithoudingsvermogen in vermoeiend leven, Het brengt ons allemaal bij U God. Bij u zoeken we de bronnen van ons leven. Laat het […]

24 juni 2018 Job 38 en Marcus 4, 35 – 41

Gebed van toenadering Kyriegebed In een gespannen wereld, Met kinderen op de grens tussen Mexico en USA, in gevangenissen gescheiden van hun ouders, Met Euro-top over vluchtelingen Met kerken op zoek naar elkaar in Geneve (bezoek van de Paus aan de Wereldraad van Kerken die haar 70-ste verjaardag viert) Met ons als plaatselijke gemeente die […]