Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van PG Oegstgeest (https://www.pgoegstgeest.nl).

Het feit dat u gebruik maakt van de website van PG Oegstgeest betekent dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van PG Oegstgeest.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van PG Oegstgeest berusten bij PG Oegstgeest. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van PG Oegstgeest is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.

Schriftelijke aanvragen stuurt u aan PG Oegstgeest: stuur E-Mail

Privacyverklaring

Zie hiervoor de Privacyverklaring

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van PG Oegstgeest geeft PG Oegstgeest geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van PG Oegstgeest.

PG Oegstgeest kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van PG Oegstgeest, de onmogelijkheid de website van PG Oegstgeest te gebruiken, uit de levering van diensten door PG Oegstgeest of het gebrek aan levering van diensten door PG Oegstgeest.

Wijzigingen algemene voorwaarden

De inhoud van de website van PG Oegstgeest wordt regelmatig bijgewerkt. PG Oegstgeest behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van PG Oegstgeest te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 25 augustus 2018.