Op 11 november 1933 legde ds. Jac. Eringa, onder toeziend oog van architect A.T. Kraan, de eerste steen voor een nieuw te bouwen kerk aan de Mauritslaan te Oegstgeest. Het door firma B. Pels & Zn. uit Alkmaar gebouwde orgel werd op 29 november 1939 feestelijk in gebruik genomen. Door de jaren heen werd het gebouw enkele malen aangepast. Zo werden tussen 1974 en 1981 de kerkzaal en de bijzalen opgeknapt. Diverse aannemers en vele vrijwilligers waren erbij betrokken. Het orgel kwam in 1983 aan de beurt om opgeknapt te worden. In 1986 werd de kosterswoning bij de kerk getrokken. Medio jaren negentig kreeg de kerk een nieuwe naam. Kerk aan de Mauritslaan ging voortaan Regenboogkerk heten. Vele jaren werd er over modernisatie gepraat, maar het was het federatieproces dat maakte dat in 2003 het besluit werd genomen om de Regenboogkerk daadwerkelijk aan te pakken. In 2006 werd de kerkzaal ingrijpend verbouwd en opnieuw ingericht. Het grootste deel van de financiering werd beschikbaar gesteld door het Steunfonds 1995, voortgekomen uit een legaat uit midden jaren negentig. De vloer in de kerkzaal werd vlak gemaakt, het liturgisch meubilair vernieuwd en de banken vervangen door stoelen. Zo ontstond een flexibele inrichting aangepast aan de wensen van de tijd. Het orgel onderging een grondige restauratie door firma Pels & Van Leeuwen. In april 2007 werd de verbouwde en heringerichte Regenboogkerk feestelijk weer in gebruik genomen.