Pelgrimage in verbondenheid; zie ik jou en jij mij

Visie van de Protestantse Gemeente te Oegstgeest

De PGO ziet mensen als unieke personen met hun eigen relatie tot God, de gemeenschap van de kerk en de samenleving. Wij vormen een gemeenschap van mensen met hun eigen levensverhaal en hun persoonlijke zoektocht, binnen al die relaties, naar zin en betekenis. Wij laten ons inspireren en uitdagen door de verhalen uit de Bijbel, door Jezus Christus en door de traditie van het christelijk geloof. We laten ons voeden in ontmoetingen, vrijwilligerswerk, muziek en in vieringen. Daarin vinden we ook inspiratie voor het dragen van verantwoordelijkheid in de samenleving. De PGO is als kerkelijke gemeenschap deel van de samenleving en staat open en nieuwsgierig in die samenleving. Wij willen persoonlijk en samen graag een bijdrage leveren aan een rechtvaardige en zorgzame samenleving.

Individu, gemeente en samenleving zijn op elkaar betrokken en beïnvloeden elkaar wederzijds. De naam van God is niet in het schema weergegeven maar kan gedacht worden in het midden van de drie polen en als de ruimte waarin alles is en beweegt.

In het beleidsplan kunt u hierover meer lezen

De PGO heeft, met de Kerkorde als basis, nadere afspraken gemaakt over hoe wij PGO zijn. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Plaatselijke Regeling. lees hier

De Beleidsplannen van de Taakgroepen: lees hier

Wij, de PGO
Wij zijn een open, inclusieve kerkelijke gemeente, die gelooft dat we met velen één zijn in Christus.
Wij erkennen elk individu als een kind van God.
Vanuit Gods liefde verwelkomen, respecteren, steunen en bemoedigen wij mensen van elke etniciteit, afkomst, gender, seksuele oriëntatie, leeftijd, fysieke en mentale gesteldheid.
Wij nodigen iedereen uit om deel te nemen aan onze zoektocht naar God.
Wij weten ons geroepen om vooroordelen, onrecht en uitsluiting tegen te gaan en aan ons geloof uiting te geven in woord en daad.
Zoals Paulus schrijft in de brief aan de Galaten: ‘Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrije mensen, mannen of vrouwen, u bent allen één in Christus’.

Achtergrond documenten:
Kerk 2025; Waar een woord is, is een weg; deel 1, hoofdstuk 1: Back to basics
Pelgrimage in verbondenheid (beleidsplan PGO 2016 – 2020)