Nieuw beleidsplan 2021-2025:
‘Bezieling delen’


Op 10 juni 2021 heeft de Kerkenraad het nieuwe beleidsplan voor de PGO vastgesteld. Het heeft de titel ‘Bezieling delen’. In verbondenheid met elkaar en de Eeuwige zetten wij onze pelgrimage voort en willen we in verbondenheid met elkaar en met ieder om ons heen onze bezieling delen. Delen van wat ons voedt en bezielt, nieuwsgierig naar wat anderen bezieling geeft. Het beleidsplan geeft ons richting voor de weg die we als gemeente in de komende jaren gaan. Bijzondere aandacht is er de komende jaren voor:

 • zingeving in het dorp: samen met anderen vormgeven aan zingeving;
 • zingeving met de jeugd (en hun ouders)
  Een open en uitnodigend platform voor
  kinderen, jongeren en hun ouders;
 • zingeving met en voor ouderen, gelet op
  hun specifieke behoeften;
 • de organisatie van onze gemeente.

  Lees hier het gehele document
  Lees hier de handzame samenvatting.
  Veel gemeenteleden waren betrokken en/of hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het plan.
  In het bijzonder dankt de Kerkenraad de commissie die zich de afgelopen 1,5 jaar hiervoor heeft ingezet.
  Deze commissie bestond uit Geert ter Horst, Willem Camphuis, Dick Hanemaayer, Netty Molenaar en Rian Veldman.
  Marien den Boer, voorzitter Kerkeraad

Lees hier een voorbeeld van Bezieling delen

De PGO heeft, met de Kerkorde als basis, nadere afspraken gemaakt over hoe wij PGO zijn. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Plaatselijke Regeling. lees hier