Aanmelden is door een wijziging in het programma niet meer nodig. De gemeenteavond zal geheel via Zoom plaatsvinden.
Lees verder