De predikanten van de gemeente Oegstgeest hebben enkele preken op onze website laten zetten. Zo kunt u deze op uw gemak nog eens nalezen.

26 juli 2020 Thema: Geloven in een “onbekende” God.

7 juni 2020 Thema: Drieëenheid; God “groter” dan wij; God naast ons en God in ons.

21 juni 202 Thema: Betrouwbaar zijn; daar draait het om.

14 juni 2020 Thema: Geen uitsluiting… Evangelie is voor alle volken!

17 mei 2020 Thema: De Tien Geboden, een erfenis zonder Testament?

3 mei 2020, Thema: Houd vol, hoe doe je dat?

29 maart 2020 Thema: Waar is God in de Coronacrisis

22 maart 2020 Thema: een preek in twee delen. Plaag en antwoord

16 februari 2020 Thema: vrouwen doorbreken vijandsbeelden over en weer

9 februari 2020, Thema: Vertrouwen op God maakt moreel moedig, ieder op haar eigen manier

26 januari 2020, thema: Jezus begon met vier volgers en werd een grote influencer

12 januari 2020 Thema: Jezus en Johannes de Doper: twee kanten van de betekenis van de doop

31 december 2019, thema: God gezien in 2019?

24 december 2019, Lucas 2, 1 – 20 en Jesaja 40, 9 – 11

24 november 2019, Saul X, thema: gedachtenis helpt om het slagveld te zien en om erover heen te kijken om te volharden en het leven te redden

10 november 2019, Saul IX, thema: Een stille daad van menselijkheid tegen alle verlies in zijn we er bevrijd genoeg-voor

3 november 2019, Saul VIII, Thema van de preek: Er staat in Endor niet een profeet op maar een profetes!

27 oktober 2019 Saul VII, Thema: Een vader (moeder) heeft twee kinderen….dat leert ons goed naar elkaar te kijken

15 september 2019; 1 Samuel 17 en Lucas 15, 1-7; ds. A. Verburg

Apostolische geloofsbelijdenis artikel 4; 28 juli 2019; Thema:geleden, gestorven, begraven, neergedaald in het rijk van de dood; God geeft niet op; ds. A. Verburg

Apostolische Geloofsbelijdenis, artikel 3,21 juli 2019 Thema: een wonderlijke geboorte, de opstanding zet het kruis en de geboorte van Jezus (met terugwerkende kracht) in perspectief, ds. A. Verburg

5 mei 2019 Thema: Opstanding als geschonken vrijheid tegenover alles wat knecht

28 april 2019 Doopdienst Thema: Pasen, Opstanding, maakt mensen weerbaar in een risicosamenleving

21 april 2019 Pasen Thema: geen gesleep met Jezus; leef met hem

19 april 2019 Goede vrijdag Thema: Drie poorten naar de betekenis van het lijden van Christus

17 februari 2019 Spotten met de leegte en blijven geloven in het Koninkrijk van de Levende! Ester 7,1 – 8,2 en Lucas 6,17 – 26, Ds. A. Verburg

20 januari 2019 Thema: Feest zet de zaak op scherp; let maar op… Ester 2, 1 – 17 en Johannes 2, 1 – 11, Ds. A. Verburg

30 december 2018, Thema: Na de Kerst; het zwijgen voorbij zingen; Ds. A. Verburg,

16 december 2018, Ds. A. Verburg

12 augustus 2018, Groeien van de kruimels…!, Ds. A. Verburg

5 augustus 2018, Van “zwerver te gast” tot “kind aan huis”, Ds. A. Verburg

1 juli 2018, Marcus 5:21-34 – Reinheid, Ds. C. van Dongen

24 juni 2018, Job 38 en Marcus 4, Aart Verburg

17 juni 2018, Job 3 en Marcus 4, Aart Verburg

10 juni 2018, Job 2 en Marcus 3, 20-30, Aart Verburg

3 juni 2018, Job 1 en Marcus 3, 1-6, Aart Verburg

11 maart 2018, Thema:er zit brood in de toekomst, Aart Verburg

18 februari 2018, Thema: Topervaringen en de weg ‘beneden langs’, Aart Verburg

14 januari 2018, Thema: de wijn van Kana brengt geen vergetelheid maar transformeert de herinnering, Aart Verburg

31 december 2017, Afscheidspreek van Ds. Ch. Donner

25 december 2017, kerstpreek ds A. Verburg: Thema: Wonen is wennen…

10 december 2017, ds A. Verburg: Thema: Dopen is niet verdacht maar geeft te denken…over ons visioen voor het leven

12 november 2017, ds A. Verburg: Thema: De Rechter is ook Slachtoffer, Hij houdt dat uit en houdt ons daarin vast

29 oktober 2017, ds A. Verburg: Thema: God is een burcht om levens te bewaren voor ‘wegrommelen’ in de geschiedenis

8 oktober 2017, ds A. Verburg: Thema: Paulus’ kijk op de Joods-christelijke traditie: verzoening, geen uitsluiting!

1 oktober 2017, ds A. Verburg: Thema: gezien worden in de worsteling met je geloof

6 augustus 2017, ds L. Leertouwer; U verliet hen niet

9 juli 2017, ds. A. Verburg: Balk en splinter; en uit wat voor hout ben ik gesneden?

4 juni 2017, Pinksteren, ds. A. Verburg: het hart hebben om puur te zijn…

7 mei 2017 ds. A. Verburg: Leven met vragen

23 april 2017 ds. A. Verburg: Vergeving; niet stikken maar adem blijven halen

12 maart 2017 ds. A. Verburg: lezingen Matteüs 15: 21 – 28 en Exodus 24: 12 – 18

1 maart 2017 ds. A. Verburg: Meditatie aswoensdag joel 2 en mt 6 h

26 februari 2017 ds. Chr. Donner  Lezingen: Jesaja 38 en Lucas 18: 34-43

12 februari 2017 ds. Chr. Donner  lezingen Maleachi 3, 13-20 en Matteus 20, 1-16

5 februari 2017 ds. Chr. Donner Lezingen: Jesaja 43, 9-12 en Matteus 5, 13-16

15 januari 2017 ds. A. Sterrenburg: Thema: Amos 9: 11-15 en Johannes 2: 1-11

8 januari 2017 Preek over de 12-jarige Jezus in de tempel

13 november 2016 ds. A. Verburg Thema: Genesis 45 / 2 Korintiërs 5

30 oktober 2016 Allerheiligen ds. A. Verburg Thema: Openbaringen 7 / Mattheüs 5

9 oktober 2016 ds. A. Verburg Thema: Genesis 32 / Lukas 17