Protestante Gemeente Oegstgeest

Naast het bijwonen van kerkdiensten zijn er ook andere mogelijkheden.

Hieronder ziet u een greep:

  • Bloemengroet
  • Diaconaat en Zending, diverse projecten die gesteund worden.
  • Gemeenteavonden: een paar keer per jaar wordt er een gemeenteavond georganiseerd. Via de agenda en actueel/gemeenteberichten wordt u op de hoogte gehouden.
  • Het Groene Boekje
  • Huren van kerkgebouwen en zalen
  • Jeugd en jongerenwerk:
  • Jeugdkapel met een afsluitend weekend aan het eind van het schooljaar
  • Kindernevendienst en Creche
  • Kerstspel: jaarlijks wordt door gemeenteleden het Kerstspel uitgevoerd. Meer over het kerstspel van 2018 vindt u hier.
  • Muziek: regelmatig worden de kerkdiensten opgeluisterd met muziek, door de instrumentalisten van het Willibrordensemble, of door de koorleden van de PGO-cantorij. Ook wordt jaarlijks een concert georganiseerd voor en door gemeenteleden.
   Meer informatie is te verkrijgen bij de kerkmusici, zie onder “Wie”.
  • Pastoraat
  • Reizen: 2 keer per jaar wordt een buitenlandse reis georganiseerd. Let op de Gemeenteberichten en Actueel onder “Wetenswaardig”.
  • Running dinner:
  • Startzondag: De eerste zondag van het nieuwe academisch jaar wordt altijd op een bijzondere manier ingevuld. Houd de agenda in de gaten.
  • Trouwen, dopen, overlijden