Doelstelling

De taakgroep Duurzame Kerk is een nog jonge taakgroep binnen de PGO die actief aan de gang wil gaan met duurzaamheid binnen de PGO. We willen duurzaamheid voor het voetlicht brengen en binnen de PGO organisatie duurzame stappen zetten.

We hebben ons daartoe aangesloten bij de landelijke initiatief van “GroeneKerken”. “GroeneKerken” is een initiatief van Kerk in Actie en Tear. Rentmeesterschap voor de schepping oppakken is wat deze beide organisaties bij dit initiatief bindt en waar wij als taakgroep ons door aangesproken voelen. ‘Groene Kerken’ ondersteunt en inspireert kerkgemeenschappen die willen verduurzamen.

De doelstelling van onze taakgroep is als volgt geformuleerd:
Als lid van “de GroeneKerken” het organiseren van PGO-activiteiten die bijdragen aan een duurzame wereld. We committeren ons om voor de komende 10 jaar elk jaar minstens één verduurzamende actie te ondernemen.

Activiteiten

Praktische zaken binnen de gebouwen en organisatie hebben onze aandacht. Maar inspiratie, bewustwording en gesprek over hoe we zelf dicht bij huis invulling kunnen geven aan dat rentmeesterschap zijn voor ons minstens zo belangrijk.

Zodoende zijn onze initiatieven tot nu toe zeer divers. Voor bouwkundige en technische kwesties zijn PGO-leden gevonden die daar verstand van hebben en zich nu bijv. buigen over energiezuinige verlichting in de gebouwen.

De taakgroep in 2019

Het initiatief om een groot deel van de gemeenteberichten digitaal te versturen levert een besparing op van 15 pakken per jaar.

Onder het kopje inspiratie valt de vertoning van de film ‘Down to Earth’ met nagesprek die de taakgroep in het najaar heeft georganiseerd. Een film over de visie op de natuur van spirituele mensen in verschillende culturen.

De zondag aansluitend had de dienst van ds. Iris van de Heul het thema duurzaamheid. Een groot deel van de aanwezigen heeft hier aangegeven wat de schepping voor hen betekent. Dit is informatie waar de taakgroep mee aan de slag wil.

Later dat jaar heeft levensbeschouwer Dirk van der Glind een lezing ‘Om het behoud van de aarde’ gehouden.

Voor 2020 heeft de taakgroep besloten de activiteiten vooral te koppelen aan kerkdiensten. De activiteiten zullen hier en in de gemeenteberichten aangekondigd worden.

Wilt u meehelpen om ook in 2021 meer duurzame stappen te zetten in onze gemeente? Groenekerken.nl, waarbij onze twee kerken zijn aangesloten, lanceert een e-mailcursus met de titel Aan de slag met duurzaamheid. Er is keuze uit zes thema’s en per thema ontvangt u elke maand een e-mail met inspiratie, tips en opdrachten. Laat ons weten via de mail welk thema u hebt gekozen en hoe wij kunnen samenwerken om het thema meer handen en voeten te geven in onze gemeente. We zijn benieuwd! Via deze link kunt u zich opgeven.
Ronald Vermerris