De taakgroep Duurzame Kerk zet zich in de breedste zin van het woord in voor duurzame stappen binnen de PGO gemeente. 

We hebben ons daartoe aangesloten bij het landelijke initiatief van “GroeneKerken”.
“GroeneKerken” is een initiatief van Kerk in Actie en Tear.
Rentmeesterschap voor de schepping oppakken is wat deze beide organisaties bij dit initiatief bindt en waar wij als taakgroep ons door aangesproken voelen. “Groene Kerken” ondersteunt en inspireert kerkgemeenschappen die willen verduurzamen.

De doelstelling van onze taakgroep is als volgt geformuleerd:
Als lid van “de GroeneKerken” het organiseren van PGO-activiteiten die bijdragen aan een duurzame wereld. We committeren ons om voor de komende 10 jaar elk jaar minstens één verduurzamende actie te ondernemen.

Activiteiten

Praktische zaken binnen de gebouwen en organisatie hebben onze aandacht. Maar inspiratie, bewustwording en gesprek over hoe we zelf dicht bij huis invulling kunnen geven aan dat rentmeesterschap zijn voor ons minstens zo belangrijk.

Zodoende zijn onze initiatieven tot nu toe divers. Voor bouwkundige en technische kwesties zijn PGO-leden gevonden die daar verstand van hebben en zich inzetten voor energiezuinige aanpassingen van de gebouwen. Zo is gedurende de pandemie het groene kerkje aanzienlijk verduurzaamd met o.a. zonnepanelen op Willibrords Erf en de installatie van vloerverwarming en nieuwe radiatoren in de kerk.

De afgelopen 3 jaar is verduurzaamd door:

► de gemeenteberichten en liturgieën te digitaliseren (scheelt 15 pakken papier per jaar), 
► vertoning en nabespreking van de film “down to earth” 
► een sprekersavond met Dirk van der Glind
► kerkdiensten waarbij duurzaamheid als thema centraal stond 
► een vuilopruim actie in het dorp met kinderen van de PGO middels aangeleverde spullen van de gemeente Oegstgeest.

De komende tijd zullen we op het gebied van duurzaamheid samenwerking zoeken met andere kerkgemeenten, organisaties in Oegstgeest en de gemeente Oegstgeest zelf. 

Mocht u zelf ideeen hebben om via de PGO duurzaamheid nog meer aandacht te geven, neem dan gerust contact op met de taakgroep via onderstaand telefoonnummer.
Ronald Vermerris, tel 06-12580627Pagina aangepast op 18-9-2022