Taakgroep Diaconaat en Zending

Het beleid van de taakgroep is vastgelegd in een beleidsplan Taakgroep Diaconaat & Zending: lees hier

Bij mogelijke vragen, opmerkingen of verzoeken kunt u altijd met één van onze leden contact opnemen.

Collecterooster

Jaarlijks wordt een collecterooster vastgesteld door de taakgroep.
Deze wordt deels bepaald door het rooster van de PKN/Kerk in Actie, en deels door inbreng van de leden.
Download Collecterooster
Hier kunt u meer informatie vinden over de doelen uit het collecterooster: Meer informatie

Zendingsbussen | Doel en opbrengst

De collecteopbrengst van de zendingsbussen is het eerste halfjaar van 2017 bestemd voor de migrantenkerken in Nederland.
Meer informatie

Projecten

De PGO steunt diverse projecten, met financiële middelen, met mankracht, of als organisator.
Mocht u geïnteresseerd raken in een van onderstaande projecten, wilt u financieel steunen of wilt u meehelpen, neemt u dan contact op de met de Diaconie: stuur E-Mail