Taakgroep Diaconaat en Zending

Het beleid van de taakgroep is vastgelegd in een beleidsplan Taakgroep Diaconaat & Zending: lees hier

Bij mogelijke vragen, opmerkingen of verzoeken kunt u altijd met één van onze leden contact opnemen.

Collecterooster

Jaarlijks wordt een collecterooster vastgesteld door de taakgroep.
Deze wordt deels bepaald door het rooster van de PKN/Kerk in Actie, en deels door inbreng van de leden.
Download Collecterooster 2019
Hier kunt u meer informatie vinden over de doelen uit het collecterooster: Meer informatie

Zendingsbussen | Doel en opbrengst

Sinds januari 2019 is de opbrengst van de zendingsbussen in de Regenboogkerk en de Groene kerk bestemd voor:
Christenen in Pakistan
Meer informatie

Projecten

De PGO steunt diverse projecten, met financiële middelen, met mankracht, of als organisator.
Mocht u geïnteresseerd raken in een van onderstaande projecten, wilt u financieel steunen of wilt u meehelpen, neemt u dan contact op de met de Diaconie: stuur E-Mail