Syrische kerken als bakens van hoop
Onze Zendingsbussen in de Groene Kerk en in de Regenboogkerk gaan we
vanaf zondag 6 mei bij de uitgang van de kerk vullen voor ons nieuwe project
‘Een sterke kerk in Syrië’.
Na een uitzichtloze burgeroorlog sinds 2011 ligt Syrië in puin. De situatie is er
uitzichtloos en rampzalig. Steeds meer mensen in nood doen een beroep
op kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. De zelf zwaar getroffen
Syrische kerken bieden tussen de puinhopen hulp aan iedereen die bij
hen aanklopt. De kerk in Syrië, 2000 jaar geleden
daar ontstaan, lijdt.
We willen de kerken in Syrië steunen zodat zij moed houden om
hun belangrijke werk te blijven doen. Zolang zij zich inzetten, laten
wij hen niet met lege handen staan. Meer dan ooit hebben christenen in Syrië
ons gebed, onze bemoediging en onze
steun nodig. Wij geloven in delen!