Samen Kerk in Nederland, kortweg SKIN, is de landelijke vereniging van migrantenkerken en internationale kerken in Nederland.

Hierbij kunnen we denken aan zo’n 800.000 migrantenchristenen en ongeveer 1200 migrantenkerken.

Lidkerken van SKIN zijn zowel de zogenaamde historische migrantenkerken afkomstig uit Indonesië, de Molukken en Suriname, als de ‘nieuwe’ migrantenkerken, van  migranten die afkomstig zijn uit andere delen van de wereld.

De sociaaleconomische positie van migrantenchristenen is echter vaak erg kwetsbaar. Dat maakt dat ze minder geld aan de kerk kunnen geven en dat de kerk weinig middelen heeft.

Er zijn heel wat migrantenkerken die huisvestingproblemen hebben.

SKIN streeft ernaar om de internationale kerken en migrantenkerken toe te rusten om ten volle kerk te zijn in de Nederlandse samenleving.

De PKN heeft daarbij aangegeven ‘kerk te willen zijn met andere kerken’,

Wij hopen met dit collectedoel de migrantenkerken in Nederland te ondersteunen om samen met broeders en zusters van verschillende culturele achtergronden gestalte te geven aan de eenheid van het Lichaam van Christus, de kerk in Nederland.

Van harte aanbevolen.