De Raad van Kerken in Oegstgeest stelt jaarlijks een programma van activiteiten samen: het “groene boekje”. Op de site van de Raad van Kerken Oegstgeest kunt u nog meer lezen hierover.

Lees hier het Groene Boekje 2021-2022

In de agenda kunt u diverse activiteiten terug vinden.

Wij wensen u veel plezier met het bijwonen van (enkele van) deze activiteiten.