De Raad van Kerken in Oegstgeest stelt jaarlijks een programma van activiteiten samen: het “groene boekje”. Op de site van de Raad van Kerken Oegstgeest kunt u meer lezen hierover.

Download Groene Boekje 2020-2021

In de agenda kunt u diverse activiteiten terug vinden.

Wij wensen u veel plezier met het bijwonen van (enkele van) deze activiteiten.