Materiaal voor kinderen van 4-12 jaar tijdens kerkdiensten

Bericht uit Gemeenteberichten 3 oktober 2021
Nu we ons niet meer hoeven aan te melden voor het bijwonen van een viering, komen er hopelijk weer kinderen met hun (groot)ouders naar de kerk.
Omdat er geen kindernevendienst meer is, hebben we het volgende (wellicht voorlopige) alternatief bedacht. In een kast bij de ingang van de RBK staat op een plank materiaal voor kinderen: boekjes, tijdschriften en mappen met werkbladen. Bij binnenkomst kunnen kinderen iets uitzoeken om te lezen of maken tijdens de preek. Na afloop graag het materiaal terugzetten. Tot ziens!
Taakgroep Jeugd en Jongeren

26 september 2021 Kindermiddag

Filmverslag Pinksteren 2021 voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

Algemeen

Mevr. Katinka van Netten 071-402 48 47
stuur email

Jeugd en Jongerenwerk in de veertigdagentijd

Verslag Kinderen vieren kerst 13 december 2020