Algemeen: Kindernevendienst stopt

Alle kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar waren van harte welkom bij de nevendienst. Tijdens de kerkdienst gingen wij naar de nevenruimte waar wij de verhalen uit de bijbel aan de kinderen vertellen en er met hen over praten, en hen spelenderwijs via verwerkingen ermee bezig laten zijn.
Met het afscheid van de oudste kinderen op 4 juli 2021 nemen we ook afscheid van de traditionele, wekelijkse kindernevendienst tijdens de zondagochtenden. De laatste jaren daalde het aantal kinderen dat in de zondagmorgendienst aanwezig was zeer sterk. Hierdoor ontstond de vraag of het aanbieden (voorbereiden, organiseren) van een kindernevendienst nog wel gewenst en nodig was. De kindernevendienstleiding heeft een besluit hierover lang voor zich uit kunnen schuiven, maar heeft uiteindelijk de, voor hen zeer moeilijke, beslissing moeten nemen om met haar activiteiten te stoppen.
Lees meer…

Crèche
Kinderen t/m groep 4 kunnen opgevangen worden bij de crèche. U kunt uw kind daar voor aanvang van de dienst of tijdens de dienst heen brengen. Als er geen oppaskinderen zijn zit de leiding in de kerk en dan kan uw zoon/dochter met de leiding mee.
Alle kinderen komen na de gebeden en gaven weer terug in de kerk.
Bij speciale diensten in de Groene- of Willibrordkerk, zoals doopdiensten, wordt ook daar voor opvang van de kinderen gezorgd.
Gedurende de zomervakantie is er geen crèche en kindernevendienst.

Crèche:
stuur E-Mail  naar Paola Rus

Lees ook de Gemeenteberichten voor actuele informatie over kindernevendienst en crèche.