Algemeen: Kindernevendienst

Alle kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar zijn van harte welkom bij de nevendienst. Tijdens de kerkdienst in de Regenboogkerk gaan wij naar de nevenruimte waar wij de verhalen uit de bijbel aan de kinderen vertellen en er met hen over praten, en hen spelenderwijs via verwerkingen ermee bezig laten zijn.

Door de nevendienst in één kerkdienst te centreren, hopen we een grotere groep kinderen bij elkaar te krijgen. Dit is leuker voor de kinderen en voor de leiding.

Wij maken gebruik van het blad ‘Kind op Zondag’ van de Nederlandse Zondagsschool Vereniging en van het blad ‘Bonnefooi’. Hierin staat een korte uitleg van het Bijbelgedeelte van die zondag beschreven en er worden navertellingen, verwerkingsvormen en sleutelverhalen gegeven.

De kinderen sparen elke zondag voor een goed doel. We kiezen ieder seizoen een nieuw spaardoel.

Bij speciale diensten in de Groene- of Willibrordkerk, zoals doopdiensten, wordt ook daar voor opvang van de kinderen gezorgd.

Crèche

Kinderen t/m groep 4 kunnen opgevangen worden bij de crèche. U kunt uw kind daar voor aanvang van de dienst of tijdens de dienst heen brengen. Als er geen oppaskinderen zijn zit de leiding in de kerk en dan kan uw zoon/dochter met de leiding mee.

Alle kinderen komen na de gebeden en gaven weer terug in de kerk.

Bij speciale diensten in de Groene- of Willibrordkerk, zoals doopdiensten, wordt ook daar voor opvang van de kinderen gezorgd.

Gedurende de zomervakantie is er geen crèche en kindernevendienst.

Voor meer informatie over:

Kindernevendienst:
stuur E-Mail naar Willem Pieter Rus

Crèche:
stuur E-Mail  naar Paola Rus

Lees ook de Gemeenteberichten voor actuele informatie over kindernevendienst en crèche.