Omzien naar elkaar: houd elkaar op de hoogte!

Uw geloofsgemeenschap voelt zich met u verbonden in goede en slechte tijden.

Graag wil de kerk er dan voor u zijn.

Vroeger was dat eenvoudig:
Via huisbezoeken was er veelal zicht op hetgeen zich afspeelde op het persoonlijk vlak. Gemeenteleden waren nauw op elkaar betrokken.

Maar de tijden zijn veranderd:  Huisbezoeken zijn niet meer vanzelfsprekend.
Contactpersonen en pastoraal werkers hebben een groter adressenbestand onder hun hoede dan voorheen. En een aantal leden geeft aan minder interesse te hebben in de kerk.

Daardoor weten we niet altijd wat er speelt in uw leven. Het kan dan voor u teleurstellend zijn dat u van de kerk geen aandacht en steun ondervindt. En dat spijt ons. Hoe kunnen wij dan omzien naar elkaar?

Om mee te kunnen leven is het  van belang dat onze geloofsgemeenschap op de hoogte is van gebeurtenissen op het persoonlijk vlak.
Laat u het daarom weten als u wat van de kerk wilt horen! U kunt daarvoor een van onze pastores benaderen (voor contactgegevens klik hier) of een vertrouwd gemeentelid inlichten. Dan kunnen wij vervolgens actie ondernemen.

Omzien naar elkaar betekent elkaar op de hoogte houden van het wel en wee in de geloofsgemeenschap én op persoonlijk niveau.
Op die manier kunnen we iets wezenlijks voor elkaar betekenen.
Leden van de bezoekersgroep onderhouden contact met mensen die behoefte hebben aan bezoek of een andere manier van aandacht op prijs stellen.