Wat is een Running Dinner?
Het in kleine groepjes bij elkaar thuis delen van de maaltijd. Het gaat hierbij om de gastvrijheid en het elkaar ontmoeten. Mensen stellen hun huis open voor gasten; anderen zijn gast aan hun tafel. De maaltijd bestaat uit drie gangen. Voor elke gang gaan de deelnemers weer naar een volgend adres. Pas vlak van te voren, krijgt iedereen te horen waar dat zal zijn. Uiteraard is dat adres voor een ieder anders. Zo kom je steeds verschillende mensen tegen en leer je elkaar van een heel andere kant kennen. Voor de laatste gang treffen we elkaar allemaal in de Regenboogkerk. Hier kunnen we napraten en onze ervaringen met elkaar delen.

Wanneer
Het Running Dinner vindt eenmaal per jaar plaats, meestal eind september/begin oktober.
Het laatste Running Dinner voor Corona was op zaterdag 5 oktober 2019.

Helaas kon het Running Dinner in 2020 niet plaatsvinden. De traditionele opzet van dit evenement met de gezamenlijke start, het in kleine groepjes bij elkaar thuis delen van de maaltijd en de plenaire sluiting, laat zich moeilijk combineren met de maatregelen tegen het coronavirus.
De voorbereidingscommissie heeft alternatieven overwogen, maar kwam tot de conclusie dat – gezien de huidige omstandigheden – uitstel de veiligste optie is.
Uitstel betekent echter geen afstel! De draaiboeken liggen klaar! In 2021 is het Running Dinner dan ook gehouden op 21 mei, nu dus vlak voor de zomer om eventuele lockdowns in het najaar voor te zijn.
Nereida Lugo Flores