‘Samen aan Tafel’: kom en deel!

Op drie woensdagen van de veertigdagentijd zullen er eenvoudige maaltijden worden georganiseerd, onder de noemer ‘Samen aan Tafel’.
Alle maaltijden worden gehouden in Willibroords Erf. Inloop vanaf 17:45u, eindtijd rond 19:15u, zodat u desgewenst kunt deelnemen aan het avondgebed. Er kunnen maximaal 60 personen per maaltijd deelnemen. U kunt zich via onderstaande formulieren opgeven.


Meer info en opgave: woensdag 1 maart: Bouw de kerk in Syrië weer op

Woensdag 1 maart: Bouw de kerk in Syrië weer op – inschrijving gesloten

Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Herstel van de kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, betekent herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst.
Meer dan 90 procent van de mensen in Syrië leeft onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen, laat staan aan bouwmaterialen. Toch is het herstel van kerken het enige wat perspectief biedt.
Het project Bouw de kerk in Syrië weer op, is de afgelopen jaren door de protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding in Leiden gesteund. Astrid Krispijn, voorzitter van diaconie van De Verbinding, zal ons over Syrië vertellen en ervaringen met dit project met ons delen.
Organisatie: Protestantse Gemeente Oegstgeest

Meer info: woensdag 15 maart: TIC op kamp van Stichting Gave

Woensdag 15 maart: TIC op kamp van Stichting Gave

Vorig jaar zijn een aantal tieners van tienerclub TIC (Teenagers in Christ) van de NGK/GKv naar een kamp van Stichting Gave geweest. Daar trokken zij op met vluchtelingjongeren uit verschillende culturen. In de week van de TICers waren er veertig jongeren uit 12 verschillende landen. Gedurende de zomer worden er 6 kampweken georganiseerd. In de kampen staan geloof, cultuur, sport en spel centraal. Ze leren zo elkaar én God beter kennen. Ook dit jaar gaan er weer TICers op Gave-kamp. Ze moeten wel hun eigen kampgeld en een deel van dat van de vluchtelingen bekostigen. Gedurende het jaar worden er vele sponsoracties georganiseerd, zoals oliebollen bakken met Oudjaar, een Nieuwjaarsduik en er komt nog veel meer.
Andy van der Linden komt samen met enkele TIC’ers vertellen over deze leuke Gave-kampen.
Organisatie: Nederlands Gereformeerde Kerk/Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

Meer info en opgave: woensdag 29 maart: Project Vastenactie, Pirimiti Community Hospital, Malawi

29 maart: Project Vastenactie, Pirimiti Community Hospital, Malawi

De parochtie H. Augustinus steunt het bouwen van veilige onderkomens voor artsen en personeel van het Pirimiti Community Hospital in Zomba, Malawi. Het personeel (de artsen, verpleegkundigen, etc.) woont vaak op het platteland. Het hospitaal heeft dringend behoefte aan onderkomens voor deze mensen, zodat zij, als het donker en onveilig is, niet hoeven reizen. Zo kan het ziekenhuis goed personeel krijgen en behouden.
Dit vastenactieproject wordt drie jaar gesteund. Inmiddels zijn er ook enkele nevenprojecten. Kees Heijkoop komt erover vertellen en zal foto’s zal laten zien.
Organisatie: RKK, Parochie H. Augustinus