Taakgroep Diaconaat en Zending

Bij mogelijke vragen, opmerkingen of verzoeken kunt u altijd met één van onze leden contact opnemen.

Collecterooster

Jaarlijks wordt een collecterooster vastgesteld door de taakgroep.
Deze wordt deels bepaald door het rooster van de PKN/Kerk in Actie, en deels door inbreng van de leden.
Download Collecterooster 2022
Hier kunt u meer informatie vinden over de doelen uit het collecterooster:
Meer informatie

Zendingsbussen | Doel en opbrengst

Met ingang van 5 september 2021 is de inhoud van de zendingsbus bij de
uitgang veranderd in de kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten. Het doel is om het
(mondeling) doorgeven van Bijbelverhalen te leren aan arbeidsmigranten in de
Golfstaten, waar de kerk hard groeit door de toestroom van ‘gastarbeiders’, vooral uit
India, Nepal en de Filippijnen. Zij werken erg hard voor een zeer karig loon, maar velen
van hen willen meer weten over de Bijbel. Het Bijbelgenootschap in de Golf hanteert
hierbij de Storytellingmethode waarmee voorgangers en gemeenteleden na een training
de Bijbelverhalen pakkend vertellen, zodat deze verhalen mondeling en via gesproken
WhatsApp kunnen worden doorgegeven.
Meer informatie vindt u in het septembernummer van OKe en via:
kerkinactie.nl/bijbelingolfstaten.
Uw gift is zeer welkom!
Namens de taakgroep Diaconaat en Zending, Guusje Onderwaater-Nortier, lid ZWO
(zending, werelddiaconaat, ontwikkelingssamenwerking
)

Projecten

De PGO steunt diverse projecten, met financiële middelen, met mankracht, of als organisator.
Mocht u geïnteresseerd raken in een van onderstaande projecten, wilt u financieel steunen of wilt u meehelpen, neemt u dan contact op de met de Diaconie: stuur E-Mail

Nieuw project taakgroep Diaconaat en Zending

Terwijl we volop bezig zijn met het meerjarig project Stichting Kleine Arbeider voor straatkinderen in Colombia, introduceert de taakgroep Diaconaat en Zending hierbij het tweede project dat we in onze gemeente de komende twee jaar onder uw aandacht brengen. Dit betreft Maatjes voor Aidswezen in Zambia (Afrika). Ook dit doel wordt door Kerk In Actie, Kinderen in de Knel, ondersteund. In de dienst van 29 augustus was de collecte hiervoor bestemd. Hier meer informatie over het project. Lees verder…
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos en hebben kinderen onder 18 jaar als gezinshoofd als hun ouders aan aids zijn overleden. Wanneer ook de grootouders er niet meer zijn, staan de weeskinderen er echt alleen voor, want zij worden gemeden vanwege hun aids-achtergrond. Via de Raad van kerken in Zambia worden kerkleiders getraind om naar deze kinderen om te kijken en worden de kinderen zelf praktisch ondersteund. Inmiddels hebben kerkelijke vrijwilligers 500 van deze kindgezinnen onder hun hoede genomen. Ook worden 75 kinderen (gezinshoofden) getraind en materieel ondersteund, als hulp bij het runnen van hun gezin en het afmaken van een opleiding.
Doet u mee met een bijdrage aan Kerk In Actie voor dit doel?