Taakgroep Diaconaat en Zending

Het beleid van de taakgroep is vastgelegd in een beleidsplan Taakgroep Diaconaat & Zending: lees hier

Bij mogelijke vragen, opmerkingen of verzoeken kunt u altijd met één van onze leden contact opnemen.

Collecterooster

Jaarlijks wordt een collecterooster vastgesteld door de taakgroep.
Deze wordt deels bepaald door het rooster van de PKN/Kerk in Actie, en deels door inbreng van de leden.
Download Collecterooster 2021
Hier kunt u meer informatie vinden over de doelen uit het collecterooster:
Meer informatie

Zendingsbussen | Doel en opbrengst

Het nieuwe seizoen 2020-2021 zal de opbrengst van de zendingsbus bestemd worden voor een project van Kerk in Actie, nl.’Sterke vrouw in de kerk op Papoea, Indonesië’.
“Vrouwen staan in onze traditie op de tweede plek. Jongens volgen onderwijs, meisjes niet,” vertelt Hermin Rumbrar, directrice van het kerkelijk vrouwencentrum P3W in West-Papoea, Indonesië. “De meeste vrouwen kunnen niet lezen en schrijven. Van hen wordt verwacht dat ze vooral binnenshuis leven. Zij zijn niet gewend hun mening te geven of mee te beslissen in hun dorp of kerk.”
P3W wil daar verandering in brengen. “Sterke vrouwen kunnen een positieve rol spelen in onze kerk, in onze samenleving. En heel belangrijk: zij stimuleren ook hun dochters om naar school te gaan.” Bij het vrouwencentrum leren vrouwen lezen en schrijven, en volgen ze Bijbelstudies, praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding. “Door de cursussen staan vrouwen sterker in hun schoenen. Bovendien nemen ze hun kennis en ervaring mee terug naar hun dorpen. Vaak richten ze daar een vrouwenvereniging op of starten ze lokale cursussen in hun kerk. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap en bouwen mee aan kerk en samenleving.
Een filmpje is hieronder te zien.

Taakgroep Diaconaat & Zending

Projecten

De PGO steunt diverse projecten, met financiële middelen, met mankracht, of als organisator.
Mocht u geïnteresseerd raken in een van onderstaande projecten, wilt u financieel steunen of wilt u meehelpen, neemt u dan contact op de met de Diaconie: stuur E-Mail

Nieuw project taakgroep Diaconaat en Zending

Terwijl we volop bezig zijn met het meerjarig project Stichting Kleine Arbeider voor straatkinderen in Colombia, introduceert de taakgroep Diaconaat en Zending hierbij het tweede project dat we in onze gemeente de komende twee jaar onder uw aandacht brengen. Dit betreft Maatjes voor Aidswezen in Zambia (Afrika). Ook dit doel wordt door Kerk In Actie, Kinderen in de Knel, ondersteund. In de dienst van 29 augustus a.s. zal de collecte hiervoor bestemd zijn, maar we geven nu vast informatie over het project.
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos en hebben kinderen onder 18 jaar als gezinshoofd als hun ouders aan aids zijn overleden. Wanneer ook de grootouders er niet meer zijn, staan de weeskinderen er echt alleen voor, want zij worden gemeden vanwege hun aids-achtergrond. Via de Raad van kerken in Zambia worden kerkleiders getraind om naar deze kinderen om te kijken en worden de kinderen zelf praktisch ondersteund. Inmiddels hebben kerkelijke vrijwilligers 500 van deze kindgezinnen onder hun hoede genomen. Ook worden 75 kinderen (gezinshoofden) getraind en materieel ondersteund, als hulp bij het runnen van hun gezin en het afmaken van een opleiding. Doet u mee met een bijdrage aan Kerk In Actie voor dit doel?
Eind augustus wordt dus de eerste collecte gehouden, bovendien houden we u regelmatig op de hoogte van dit project. Informatie hierover is te vinden op de website van Kerk In Actie. Dit bericht verschijnt ook op de website van de Protestantse Gemeente Oegstgeest.