Taakgroep Diaconaat en Zending

Klik hier voor het beleidsplan 2022-2027.

Bij mogelijke vragen, opmerkingen of verzoeken kunt u altijd met één van onze leden contact opnemen.

Collecterooster

Jaarlijks wordt een collecterooster vastgesteld door de taakgroep.
Deze wordt deels bepaald door het rooster van de PKN/Kerk in Actie, en deels door inbreng van de leden.
Download Collecterooster 2022
Hier kunt u meer informatie vinden over de doelen uit het collecterooster:
Meer informatie

Zendingsbussen | Doel en opbrengst

Per 4 september 2022 is de opbrengst van de zendingsbussen in de Regenboogkerk en de Groene Kerk gedurende het komende jaar bestemd voor Egypte.
Via Kerk in Actie worden daar ditmaal twee projecten gesteund:
de Bijbel als levensbron. Het bezitten van een bijbel is in Egypte lang niet zo vanzelfsprekend als hier in Nederland. In veel Christelijke gezinnen is geen geld om een bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse “bijbelcompetitie” lezen tienduizenden kinderen tóch bijbelverhalen. En hun familie doet mee!
Kerk in de minderheid. Op het platteland in Egypte is de armoede groot. Er is een enorme werkeloosheid en de inwoners hebben (daardoor) nauwelijks toekomstperspectief.
BLESS, de diaconale organisatie van de Koptisch-Orthodoxe Kerk, heeft als doel de leefomstandigheden in arme dorpen te verbeteren door economische ontwikkeling te stimuleren.
De armste inwoners krijgen hulp om water en elektriciteit te kunnen betalen en dorpelingen kunnen een microkrediet aanvragen voor de start van een eigen bedrijfje.
Dankzij een eigen inkomen kunnen de kinderen naar school en vertrekken minder jongeren naar de stad of het buitenland. Mensen uit de kleine Koptisch-Orthodoxe gemeentes verlenen zelf deze hulp en dat beperkt zich zeker niet tot de eigen kerk: het hele dorp/de wijk profiteren ervan. BLESS maakt geen onderscheid in geloof: vaak doen ook moslims mee met de projecten.
Men hoopt met deze manier van werken iets los te maken bij de mensen.
De jaaropbrengst van de zendingsbussen wordt verdeeld over beide, hierboven genoemde projecten.

Meer informatie vindt u in het septembernummer (2022) van OKe en via Kerk in Actie bij de bijbel als levensbron en : kerken staan op tegen armoede.
Uw giften zijn zeer welkom!

Projecten

De PGO steunt diverse projecten, met financiële middelen, met mankracht, of als organisator.
Mocht u geïnteresseerd raken in een van onderstaande projecten, wilt u financieel steunen of wilt u meehelpen, neemt u dan contact op de met de Diaconie: stuur E-Mail

De PGO steunt diverse projecten: financieel, met mankracht of als organisator. Mocht u graag op de een of andere manier uw bijdrage aan een van onderstaande projecten geven, neemt u dan contact op met de Diaconie, (stuur e-mail).

Voedselbank
Eens per maand wordt er in Oegstgeest door de verschillende kerken voedsel ingezameld voor voedselpakketten die verstrekt worden aan gezinnen waar men onvoldoende geld aan voedsel te besteden heeft. Deze inzameling vindt elke eerste dinsdag van de maand van 19.00-19.45 uur plaats in de Rehobothkerk, Lijtweg 1 Oegstgeest (tegenover het benzinestation). Er is vooral behoefte aan houdbare voedingsmiddelen (bijv. koffie, thee, broodbeleg, peulvruchten, groente en fruit in blik, olie, bloem, rijst, pasta), maar ook aan toilet- en babyartikelen en wasmiddelen. Financiële bijdragen (bijv. voor de aanschaf van auto’s en de brandstof) kunnen gegeven worden via de collectes of in de bus gedaan worden die in de kerken staat. Diaconie en Zending maken het ingezamelde geld direct over aan de voedselbank.

Schuldhulpmaatje
Schulden, armoede: we zien het overal om ons heen en het neemt enorm toe, ook in Oegstgeest, nu de kosten van energie en levensonderhoud zo stijgen. De kerken hebben op zich genomen om samen met Schuldhulpmaatje voor de mensen die niet kunnen rondkomen te zorgen. Ook de diaconie PGO doet mee en helpt mee de vrijwilligers voor dit werk te trainen of levert zelf vrijwilligers. De hulp is vooral gericht op zelfredzaamheid, alleen een materiële gift lost het schuldenprobleem niet op. U kunt geld geven of zelf meedoen en dit melden bij de diaconie. Stuur Email

Maatjes voor Aidswezen in Zambia
In september is onze tweejarige steun aan Stichting de Kleine Arbeider in Colombia beëindigd, maar het tweede meerjarige project loopt nog en betreft Maatjes voor Aidswezen in Zambia, Afrika. Kerk in Actie, Kinderen in de Knel, ondersteunt dit project waarmee maatjes voor  alleenstaande, (als ouders en grootouders er door aids niet meer zijn) jonge gezinshoofden getraind worden, via de Raad van Kerken in Zambia die kerkleiders hiervoor toerust. Ook worden kinderen (gezinshoofden) getraind en materieel geholpen bij het runnen van hun gezin en het afmaken van een opleiding. U kunt voor dit project bijdragen via  Diaconie en Zending.

Keycord tassen
Ons gemeentelid Margreet de Ruijter maakt en verkoopt deze tassen, met als doel het inzamelen van geld voor de voedselbank. Zij maakt leuke tassen, op verzoek. De opbrengst is geheel voor de voedselbank bestemd en u bent vrij voor uw tas te betalen wat u wilt. De giften aan de voedselbank zijn jaarlijks groot en inmiddels hebben al heel wat gemeenteleden een dergelijke tas gekocht om cadeau te doen en/of zelf te gebruiken! U kent de tassen vast al en wilt misschien ook zelf zoiets hebben of geven. Is dit het geval, neem dan contact op met Margreet de Ruijter Stuur Email.

Hulpfonds Oegstgeest
In 1987 is dit fonds in het leven geroepen voor inwoners van Oegstgeest. De diaconieën van de diverse kerken (o.a. van de PGO) en de gemeente Oegstgeest werken samen om eenmalig financiële hulp (bijv. bij het uitvallen van een huishoudelijk apparaat of bij andere financiële tegenvallers) te verstrekken als men bij de Sociale Dienst van de gemeente niet meer terecht kan. Voor informatie of het aanvragen van hulp kan men terecht bij de contactpersoon voor de PGO, mevrouw M. Eegdeman, Stuur Email