Taakgroep Diaconaat en Zending


Download beleidsplan 2022-2027.

Bij mogelijke vragen, opmerkingen of verzoeken kunt u altijd met één van onze leden contact opnemen.

Collecterooster

Jaarlijks wordt een collecterooster vastgesteld door de taakgroep.
Deze wordt deels bepaald door het rooster van de PKN/Kerk in Actie, en deels door inbreng van de leden.
Collecterooster 2023
Hier kunt u meer informatie vinden over de doelen uit het collecterooster:
Meer informatie

Zendingsbussen | Doel en opbrengst

Per 4 september 2022 is de opbrengst van de zendingsbussen in de Regenboogkerk en de Groene Kerk gedurende het komende jaar bestemd voor Egypte.
Via Kerk in Actie worden daar ditmaal twee projecten gesteund:
de Bijbel als levensbron. Het bezitten van een bijbel is in Egypte lang niet zo vanzelfsprekend als hier in Nederland. In veel Christelijke gezinnen is geen geld om een bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse “bijbelcompetitie” lezen tienduizenden kinderen tóch bijbelverhalen. En hun familie doet mee!
Kerk in de minderheid. Op het platteland in Egypte is de armoede groot. Er is een enorme werkeloosheid en de inwoners hebben (daardoor) nauwelijks toekomstperspectief.
BLESS, de diaconale organisatie van de Koptisch-Orthodoxe Kerk, heeft als doel de leefomstandigheden in arme dorpen te verbeteren door economische ontwikkeling te stimuleren.
De armste inwoners krijgen hulp om water en elektriciteit te kunnen betalen en dorpelingen kunnen een microkrediet aanvragen voor de start van een eigen bedrijfje.
Dankzij een eigen inkomen kunnen de kinderen naar school en vertrekken minder jongeren naar de stad of het buitenland. Mensen uit de kleine Koptisch-Orthodoxe gemeentes verlenen zelf deze hulp en dat beperkt zich zeker niet tot de eigen kerk: het hele dorp/de wijk profiteren ervan. BLESS maakt geen onderscheid in geloof: vaak doen ook moslims mee met de projecten.
Men hoopt met deze manier van werken iets los te maken bij de mensen.
De jaaropbrengst van de zendingsbussen wordt verdeeld over beide, hierboven genoemde projecten.

Meer informatie vindt u in het septembernummer (2022) van OKe en via Kerk in Actie bij de bijbel als levensbron en : kerken staan op tegen armoede.
Uw giften zijn zeer welkom!

Projecten

De PGO steunt diverse projecten, met financiële middelen, met mankracht, of als organisator. Mocht u geïnteresseerd raken in een van onderstaande projecten, wilt u financieel steunen of wilt u meehelpen, neemt u dan contact op de met de Diaconie: Email
De taakgroep Diaconaat & Zending heeft uit de vele doelen van Kerk in Actie een nieuwe keuze gemaakt. In 2023 en 2024 zullen we extra aandacht en steun aan geven aan projecten in Syrië en Moldavië. In Nederland kiezen wij voor hulp aan ongedocumenteerden.

Syrië: De kerk als plek van hoop en herstel


Download Syrië: De kerk als plek van hoop en herstel
Voor de zending gaat het om Syrië, waar de wederopbouw van de kerk als plek van hoop en herstel wordt gesteund, omdat de kerken in de samenleving nieuwe hoop voor de toekomst geven in dit zwaar getroffen land.


Moldavië


Voor het werelddiaconaat stellen we Moldavië centraal, het armste land van Europa waar ruim 2,5 miljoen mensen wonen en ook vluchtelingen uit buurland Oekraïne gastvrij worden opgevangen.
We steunen er een project voor ouderen.
download collectefolder “Kerk helpt kwetsbare mensen in Moldavië”.

Ook steunen we er het werk onder kinderen.
download collectefolder “Kerken in Moldavië geven kinderen een toekomst”.

Ongedocumenteerden in Nederland

Ongedocumenteerden zijn mensen in Nederland zonder verblijfsvergunning. De grootte van deze groep is moeilijk vast te stellen; schattingen lopen uiteen van 30.000 tot 100.000 mensen. Hun achtergronden verschillen: sommigen bleven in Nederland achter na een mislukte asielprocedure en weigering van terugname door het land van herkomst; anderen waren het slachtoffer van mensensmokkel, mensenhandel of mislukte huwelijksmigratie. Ongedocumenteerden hebben nauwelijks rechten, leven aan de onderrand van onze maatschappij en vormen een makkelijke prooi  voor uitbuiting. Het betreft een bijzonder kwetsbare groep mensen.

Wij steunen het project ongedocumenteerden van Kerk in Actie, en dragen aanvullend bij aan het Leidse Ongedocumenteerden Fonds, LOF c.q. het Comité Opvang Ongedocumenteerden Leiden (COOL), waarin Diaconaal Centrum De Bakkerij participeert. Hierdoor leveren wij, lokaal maar ook in grote steden door heel Nederland, hulp aan ongedocumenteerden, onder andere in de vorm van levensmiddelen, beltegoed, onderdak en ambulante begeleiding.  

Voor meer informatie: zie het KIA project: Kerkinactie en het Leids Ongedocumenteerden Fonds: Debakkerijleiden en Download

Voedselbank

Eens per maand wordt er in Oegstgeest door de verschillende kerken voedsel ingezameld voor voedselpakketten die verstrekt worden aan gezinnen waar men onvoldoende geld aan voedsel te besteden heeft. Deze inzameling vindt elke eerste dinsdag van de maand van 19.00-19.45 uur plaats in de Rehobothkerk, Lijtweg 1 Oegstgeest (tegenover het benzinestation). Er is vooral behoefte aan houdbare voedingsmiddelen (bijv. koffie, thee, broodbeleg, peulvruchten, groente en fruit in blik, olie, bloem, rijst, pasta), maar ook aan toilet- en babyartikelen en wasmiddelen. Financiële bijdragen (bijv. voor de aanschaf van auto’s en de brandstof) kunnen gegeven worden via de collectes of in de bus gedaan worden die in de kerken staat. Diaconie en Zending maken het ingezamelde geld direct over aan de voedselbank.

Schuldhulpmaatje


Schulden, armoede: we zien het overal om ons heen en het neemt enorm toe, ook in Oegstgeest, nu de kosten van energie en levensonderhoud zo stijgen. De kerken hebben op zich genomen om samen met Schuldhulpmaatje voor de mensen die niet kunnen rondkomen te zorgen. Ook de diaconie PGO doet mee en helpt mee de vrijwilligers voor dit werk te trainen of levert zelf vrijwilligers. De hulp is vooral gericht op zelfredzaamheid, alleen een materiële gift lost het schuldenprobleem niet op. U kunt geld geven of zelf meedoen en dit melden bij de diaconie. Email

Keycord tassen


Ons gemeentelid Margreet de Ruijter maakt en verkoopt deze keycord tassen, met als doel het inzamelen van geld voor de voedselbank. Zij maakt leuke tassen, op verzoek. De opbrengst is geheel voor de voedselbank bestemd en u bent vrij voor uw tas te betalen wat u wilt. De giften aan de voedselbank zijn jaarlijks groot en inmiddels hebben al heel wat gemeenteleden een dergelijke tas gekocht om cadeau te doen en/of zelf te gebruiken! U kent de tassen vast al en wilt misschien ook zelf zoiets hebben of geven. Is dit het geval, neem dan contact op met Margreet de Ruijter Email.

Hulpfonds Oegstgeest


In 1987 is dit fonds in het leven geroepen voor inwoners van Oegstgeest. De diaconieën van de diverse kerken (o.a. van de PGO) en de gemeente Oegstgeest werken samen om eenmalig financiële hulp (bijv. bij het uitvallen van een huishoudelijk apparaat of bij andere financiële tegenvallers) te verstrekken als men bij de Sociale Dienst van de gemeente niet meer terecht kan. Voor informatie of het aanvragen van hulp kan men terecht bij de contactpersoon voor de PGO, mevrouw M. Eegdeman, Email