Sinds 1987 is er voor inwoners van Oegstgeest een HULPFONDS in het leven geroepen door samenwerking van de diakonieën van de diverse kerken, waaronder die van de PGO, en de gemeente Oegstgeest.
Het HULPFONDS kan financiële hulp verstrekken, als men bij de Sociale Dienst van de gemeente niet meer terecht kan.
Er kunnen zich situaties voordoen waarbij hulp moet worden geboden, b.v. bij het uitvallen van een noodzakelijk huishoudelijk apparaat, of andere financiële tegenvallers.
Indien de financiële toestand zodanig is dat er geen reserves zijn, kan men onder bepaalde voorwaarden éénmalig een beroep doen op het HULPFONDS.

Voor informatie of aanvragen van hulp kan men contact opnemen met de contactpersoon voor de PGO
mevr. M.Eegdeman, stuur email