De PGO steunt het initiatief Schuldhulpmaatje.
Als taakgroep Diaconaat & Zending zijn we betrokken bij dit project. Door het jaar heen wordt gecollecteerd voor dit doel, en Diaconaat & Zending stelt zelf gelden ter beschikking, om zodoende de vereiste opleiding tot schuldhulpmaatjes te bekostigen.
Om allerlei redenen kun je in de schuld terecht komen. Denk aan het verlies van een baan, echtscheiding, verlies van een naaste, of eenvoudigweg het overzicht op uitgaven verliezen.
Het is niet de bedoeling dat Schuldhulpmaatje schulden voldoet. Er wordt wel geholpen uit de schulden te komen zodat uiteindelijk weer een normaal leven mogelijk is.
Een schuldhulpmaatje helpt alle schulden in kaart te brengen, daar waar nodig schuldeisers te vragen om uitstel of een regeling, en om in contact te komen met andere organisaties die kunnen helpen uit de zorgen te komen.

Het is een langdurig traject, waarbij er voor gezorgd wordt dat nieuwe schulden worden voorkomen, en geleerd wordt kosten inzichtelijk en in overeenstemming met de inkomsten te houden.

Wilt u ons financieel steunen voor dit project, hebt u zelf een enigszins financiële achtergrond en zou u schuldhulpmaatje willen worden, wilt u op een andere manier dit project steunen,
of heeft u zelf hulp nodig, neem dan contact op met de diaconie stuur email

Voor meer informatie verwijzen we u door naar
de website van schuldhulpmaatje (landelijk) of
schuldhulpmaatje voor elkaar Leiden