Christenen in Pakistan

Graag vertellen we u wat meer over het werk van de Kerk van Pakistan, dat onze gemeente vanaf januari zal steunen via de opbrengsten van de zendingsbus. Pakistan ontstond in 1947 na Britse overheersing. Vanaf de 1e eeuw verspreiden missionarissen het christelijk geloof in het huidige Pakistan. Nu zijn bijna 3 miljoen van de 200 miljoen inwoners van Pakistan christen, anderhalf procent van de bevolking.

De Kerk van Pakistan werd in 1970 opgericht en heeft nu 800.000 leden en 600 predikanten, zowel presbyterianen, methodisten als anglicanen. De kerk bestaat uit acht kerkprovincies met ieder een bisschop aan het hoofd. Via Kerk in Actie zijn we vooral betrokken bij het werk in de kerkprovincies Hyderabad (25.000 leden) en Raiwind (30.000 leden).

Christenen worden door veel moslims gezien als minderwaardige medeburgers, bijna zoals de onaanraakbaren (kastelozen) in India. Ze worden vaak gezien als handlangers van de westerse wereld. Het valt voor hen niet altijd mee om mee te doen aan het sociale en politieke leven. Bovendien gelden al dertig jaar strenge wetten op godslastering (belediging van de islam, de koran en de profeet Mohammed). Daar staat in Pakistan de doodstraf op. Leden van minderheden (zoals christenen) worden regelmatig beschuldigd van godslastering. Vaak ten onrechte om zo een persoonlijk conflict op te lossen of in het bezit van andermans eigendom te komen. De Kerk van Pakistan verzet zich tegen dit onrecht en staat slachtoffers bij. Samen met de katholieke kerk is de Kerk van Pakistan vaak spreekbuis van christenen naar de overheid. De Kerk van Pakistan bouwt sinds 2011 met steun uit Nederland aan goed jeugdwerk voor jongeren van 14 tot 26 jaar. De kerk geeft jongeren hoop en wil hun energie positief inzetten.

In de komende maanden zullen we u regelmatig berichten over het werk van de kerk in Pakistan.
Taakgroep Diaconaat & Zending