Trouwen

De zegen over het huwelijk of een andere levensverbintenis van twee mensen kan tijdens een bijzondere, meestal doordeweekse kerkdienst worden gegeven. Deze dienst sluit doorgaans aan bij tijd en plaats van de feestdag zelf. Deze dienst, waarbij familie, vrienden en gemeenteleden aanwezig zullen zijn, bereiden de partners samen met de predikant voor. Het is verstandig de datum zo vroeg  mogelijk vast te leggen in verband met beschikbaarheid van predikant en kerkgebouw. Neem dus op tijd contact op met de predikant en met het Kerkelijk Bureau.

Dopen

Uw kind kan ook tijdens een bijzondere kerkdienst worden gedoopt. Neem hiervoor contact op met een van de predikanten.

Overlijden

De Begraafplaats Groene Kerk is de algemene begraafplaats van Oegstgeest. Dat betekent dat iedereen van welke gezindte of cultuur ook, hier zijn dierbaren kan laten begraven. Er is gelegenheid voor het bijzetten van een urn in de urnenmuur (nieuwe deel) of in een urnengraf of kelder en er zijn een tweetal plaatsen waar verstrooiing van as kan plaatsvinden.

De begraafplaats bestaat uit twee delen, een oud (historisch) deel rond de kerk en een nieuw modern deel aan de overkant van de weg. Op beide delen van de begraafplaats is ruimte voor nieuwe bijzettingen.

Nadere inlichtingen vindt u op de website van de begraafplaats.

Informatie

Meer informatie over mogelijkheden in de Groene of Willibrordkerk leest u hier.

Voor alle informatie over trouwen, dopen, of uitvaartdiensten kunt u terecht bij de predikanten of het Kerkelijk Bureau.
Met hen kunt u ook contact opnemen in geval van ziekte of een pastoraal verzoek.
Het is ook mogelijk een uitvaartdienst aan te vragen zonder een begrafenis of crematie bij de Begraafplaats Groene Kerk.
Ook in OKe, het gezamenlijke kerkblad van alle kerken in Oegstgeest, treft u adressen en informatie aan.

Hier leest u meer over tarieven voor trouwen en begrafenissen.