Voor het in stand houden en functioneren van het kerkelijk gebeuren zijn wij grotendeels afhankelijk van de vrijwillige bijdragen van de gemeenteleden.

Jaarlijks ontvangen zij middels de actie Kerkbalans het verzoek een bepaald bedrag toe te zeggen.

De IBAN’s zijn:

Kerkelijke bijdragen / giften / etc. NL17 INGB 0002 3412 94
t.n.v. Protestantse Gemeente Oegstgeest
Diaconie  NL87 INGB 0000 3734 56
t.n.v. Diaconie PGO
Werelddiaconaat  NL96 INGB 0002 4050 56
t.n.v. Werelddiaconaat PGO
Zending   NL94 INGB 0005 5235 45
t.n.v. Zending PGO

_____________________________________________________________

Periodieke schenkingen

Een schenking via een periodieke gift is een goede manier om het werk van de Protestantse Gemeente te Oegstgeest, de Diaconie, het Werelddiaconaat en/of de Zending financieel te steunen.

Het is aantrekkelijk omdat een periodieke gift volledig is af te trekken van de belastingaangifte. ‘Normale’ giften zijn ook in mindering te brengen, maar daarvoor geldt een drempel van 1% (minimaal € 60,–) en een maximum 10% van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Daardoor krijgt u van de belastingdienst meer geld terug. Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan uw kerk. Zo kunt u meer geven zonder dat het u meer kost.

Wanneer is een gift een periodieke gift?

Uw gift is een periodieke gift als

 • als de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst;
 • als de bedragen conform de overeenkomst regelmatig (minstens eens per jaar) worden overgemaakt;
 • als deze bedragen steeds even hoog zijn;
 • als deze bedragen minimaal vijf jaar achtereen worden overgemaakt;
 • als de begunstigde (Protestantse Gemeente of Diaconie) geen tegenprestatie levert voor de gift;
 • als de gift uiterlijk stopt bij het overlijden van de schenker of diens partner.

Overeenkomst op één naam

Voor de wet is het vastgelegd dat indien u gehuwd of als partner geregistreerd bent, uw partner toestemming dient te verlenen voor het opmaken van een overeenkomst voor een periodieke gift. Uw partner geeft alleen toestemming en kan niet gehouden worden aan het betalen van de gift als u niet meer in staat bent om dit te doen. De overeenkomst staat dus alleen op uw naam.

Schenkcalculator

Met de Schenkcalculator is eenvoudig te berekenen wat het fiscale voordeel is bij een periodieke gift.
De Schenkcalculator laat bovendien zien welk bedrag u kunt geven als u dit belastingvoordeel ten goede laat komen aan de Protestantse Gemeente te Oegstgeest, de Diaconie, het Werelddiaconaat en/of de Zending.
>Direct naar Schenkcalculator

Hoe werkt het

 • 2. Vul de overeenkomst(en) in en stuur het / de getekende exempla(a)r(en) naar het Kerkelijk Bureau.
 • 3. De Protestantse Gemeente te Oegstgeest / Diaconie vult haar onderdelen van de overeenkomst in en stuurt uw exemplaar naar u terug.

  ________________________
  aangepast op 1 september 2019

 • Erfstellingen en legaten

Informatie hierover kunt u krijgen bij het Kerkelijk Bureau.

In de kerkgebouwen liggen ook folders.