De bloemen gaan met een hartelijke felicitatie van de gemeente naar mw. en dhr. Lieneke en Bas van Rijswijk-Koeman.

Informatie vieringen

Regenboogkerk
Vandaag, 20 januari, de tweede zondag na Epifanie: ds. Aart Verburg, viering Maaltijd van de Heer.

Volgende week, 27 januari, de derde zondag na Epifanie: ds. Rian Veldman, ambtsdragerszondag; m.m.v. PGO-cantorij.
3 februari, de vierde zondag na Epifanie, zondag van het Werelddiaconaat: ds. Iris van der Heul.
10 februari, de vijfde zondag na Epifanie: ds. Rian Veldman; jeugdkapeldienst.
Groene of Willibrordkerk
Vanaf de maand april (t/m september) worden de zondagse kerkdiensten weer in de Groene Kerk gehouden. Tot die tijd komt de gemeente op zondagochtend samen in de Regenboogkerk.

Kerkasiel – Sinds 26 oktober ‘vorig jaar’ wordt een doorlopende kerkdienst gehouden in Den Haag, in buurt- en kerkhuis Bethel, voor de Armeense fam. Tamrazyan en voor een ruimere toepassing van het ‘kinderpardon’. Ds. Iris van der Heul zal vanmiddag voorgaan van 14.00-16.00 uur. Wie wil meerijden om het kerkasiel te ondersteunen/de viering bij te wonen/mee te werken aan de viering: 13.15 uur vertrek vanaf de Regenboogkerk. Laat het even weten stuur E-Mail / tel: 06-19 19 48 04

Uitnodiging huiskamergesprekken sectie Noord (Haaswijk)
Thema: Deel je leven – Bij een huiskamergesprek ontmoeten we elkaar in een informele sfeer. Aan de hand van een verrassende, creatieve werkvorm delen we met elkaar iets van ons leven, onze gedachten, onze ervaringen en ons geloof. De ervaring leert dat dit verdiepend en verbindend werkt in de gemeente. Het gaat hierbij om ontmoeting, bezinning en pastoraat. Ontmoeting: tussen mensen, gemeenteleden en tegelijk ook tussen God en mensen. In het gesprek met de ander mag je iets van de Ander ontdekken. Bezinning: verder willen komen dan een gesprek over koetjes en kalfjes, verdiepen.
Pastoraat: als leden van één gemeente willen we naar elkaar omzien. We tonen belangstelling voor elkaar en spreken met elkaar over de dingen die er werkelijk toe doen. Juist het samenspel tussen deze drie elementen maakt gesprekken van gemeenteleden met elkaar tot méér dan een gewoon gesprek. Ga in gesprek en deel je leven!
Maandagavond 21 januari, 20.00 uur: huiskamer Jacobien Wagemaker (Mien Ruyspark 20)
Woensdagavond 23 januari 20.00 uur: huiskamer Jeanne Taal (Rosa Spierlaan 23).
Aanmelden en info. via stuur E-Mail of tel: 06-14 27 30 13. Namens pastoraal team sectie Noord (Haaswijk): Gerry Jansen, Jacobien Wagemaker, Jeanne Taal en ds. Rian Veldman

Filmavond: Médecin de Campagne – Het thema van mijn zojuist verschenen roman ‘Laat me los Hou me vast’ gaat over leren hechten en kunnen loslaten. Dat is ook het thema van de lichtvoetige tragikomedie Médecin de Campagne. Huisarts Jean Pierre (François Cluzet uit Intouchables) staat dag en nacht klaar voor zijn dorpsgenoten tot hij hoort dat hij het kalmer aan moet doen. Maar zijn werk is zijn leven en hij kan dat niet overdragen aan de jonge arts Nathalie. Ten slotte groeit er een bijzondere band tussen die twee en ontdekt hij de kracht om los te kunnen laten. Dinsdag 22 januari, 19.30 uur, Dorpscentrum, Lijtweg 9. Toegang: € 6. Zaal open vanaf 18.45 uur. Met nagesprek. Ronald da Costa

Kerkbalans 2019 ‘Geef voor je kerk’ van start! – De Actie Kerkbalans 2019 is gisteren om precies 13.00 uur gestart met het luiden van de klok van de Groene of Willibrord Kerk en een lunch voor de Kerkbalans-vrijwilligers in Willibrords Erf. De actie duurt tot zondag 3 februari. Wij vragen u alert te zijn op uw mailbox als u hebt aangegeven digitaal uw toezegging voor de Kerk te willen doen. U ontvangt twee e-mails: één met de uitnodiging een toezegging te doen en één met een link naar het elektronische toezeggingsformulier. Graag het formulier vóór 3 februari invullen. Als u niet hebt aangegeven uw toezegging digitaal te willen doen, krijgt u deze week een toezeggingsbrief thuisbezorgd. Zo’n tachtig Kerkbalans-lopers gaan de komende week door weer en wind de toezeggingsbrieven persoonlijk bezorgen en halen ze een week later weer bij u op. Vul tijdig het toezeggingsformulier in en leg het klaar voor de Kerkbalans-loper. Geloven kost niets, maar om dat met elkaar te vieren wel. Daarom, neem de uitnodiging aan voor het doen van een toezegging en doe mee. LET OP: In voorgaande jaren werd tijdens de actie Kerkbalans ook de mogelijkheid geboden toezeggingen te doen voor de Diaconie, het Werelddiaconaat en de Zending. Daarvoor zult u nu apart in april 2019 worden benaderd door de Taakgroep Diaconaat en Zending.
Lees meer
Kerkbalanscommissie 2019

Gesprekskring
In het Dorpscentrum is een gesprekskring op vier avonden – 5 februari, 5 maart, 2 april en 7 mei, 20.00 – 22.00 uur, met een tekstlezing door dr. Bert Bos en dr. Arie kooijman van twee preken van Meister Eckhart en Augustinus over Martha en Maria.
Richtbedrag: € 5 per avond. Bij voorkeur deelname aan alle avonden. Info./opgave: Gerrie Kooijman-van Andel, tel: 06-18 39 26 04, of Aart Verburg, tel: 06-13 38 59 61.

Rectificatie bericht in OKeBuitengewoon lekker – Samen eten in de Rehobothkerk op 6 februari is om 18.00 uur.

Taakgroep Diaconie en Zending: Project Care4malawi
Beste gemeente: Eind december ontving de taakgroep een kerstgroet van Gert en Rieneke van de Pol. Vanaf 2017 ondersteunt onze gemeente dit project met een financiële bijdrage voor 4 jaar. Gert werkt als predikant daar samen met de Presbyteriaanse Kerk aan het project van toename van Bijbelkennis in woord en daad door gezamenlijke Bijbelstudies. Rieneke werkt als verpleegkundige bij het Ekwendeni Ziekenhuis. Dit is een zendingsziekenhuis van de Presbyteriaanse Kerk van Malawi. Het is één van de weinige ziekenhuizen in het afgelegen noordelijke deel van Malawi. Zij zet zich in voor het verbeteren van de palliatieve zorg. Gert en Rieneke wensten ons een goede kerst toe en een gezegend Nieuwjaar en dankten alle ondersteunende gemeentes voor hun gebed en financiële ondersteuning. Zij deden dit in een videoboodschap die helaas in de spam box was beland. Voor wie de videoboodschap alsnog wil zien en horen kan deze opzoeken op hun facebookpagina lees hier Gert en Rieneke zullen in de 40 dagentijd in Nederland zijn en op 1 van de sobere maaltijden over hun werk in Malawi komen vertellen. U hoort tegen die tijd meer hierover. Namens onze gemeente hebben wij hen ook veel heil en zegen toegewenst bij hun werk in Malawi.
Gert Ravensbergen

Opbrengst collectes december 2018

1ste collectesDoelBedrag
  2 decemberNieuw leven straatkinderen in Kampala€ 318,12
  9 decemberPastoraat nieuwe stijl€ 246,16
16 decemberSolidaridad€ 230,55
23 decemberKerk in Actie: Kinderen in de Knel€ 432,85
24 decemberVluchtelingenwerk Oegstgeest€ 502,29
25 decemberVluchtelingenwerk Oegstgeest€ 1116,07
30 decemberNoodhulp voor mensen in de bergen€ 503,00
2de collectes
kerkdienstenPlaatselijk kerkenwerk€ 1759,10
Bijzondere collectes
24 december (Kerstmusical)Plaatselijk jeugd- en jongerenwerk€ 910,38
Van WijckersloothVluchtelingenwerk Oegstgeest€ 153,24
Van WijckersloothVoedselbank Leiden e.0.€ 443,25
DiaconieVoedselbank Leiden e.o.€ 15,00
ZendingsbussenZending€ 670,65

De collecte tijdens de kerstviering van de Hofdijckschool op 20 december in de Regenboogkerk heeft € 401,33 opgebracht met bestemming Kinderen in de Knel.

Hier kunt u de opbrengsten van de collectes tijdens kerkdiensten van de Groene of Willibrordkerk en de Regenboogkerk van de afgelopen 12 maanden inzien: Download PDF

Thijs Breet, penningmeester College van Kerkrentmeesters


Wilt u reageren?


Vieringen – stuur een bericht aan de scriba: stuur E-Mail
Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, belt u dan met Marianne Noordijk, tel: 06-26 15 66 18 of stuur E-Mail
Website PGO– Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Het adres is: www.pgoegstgeest.nl. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters stuur E-Mail
Kerkomroep – U kunt onze diensten ook met computer, tablet of smartphone via internet beluisteren via www.kerkomroep.nl of onze website. Wilt u gebruik maken van deze dienst via een kerkradiokastje, neemt u dan contact op met Kees van Rossum, tel: 071-517 59 98
Redactie gemeenteberichten– Erica Smit, Dorpsstraat 54.
stuur E-Mail of bel:tel: 071-515 42 83
Inleveren kopij vóór wo. 15.00 uur. Info.: www.pgoegstgeest.nl