Bloemen

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. Wil Kwestro-van Hove; en met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. M.W.E. Bizot-van Kouwenhove.

Informatie vieringen

Van oktober t/m maart worden de reguliere zondagse erediensten in de Regenboogkerk gehouden; van april t/m september 2020 weer in de Groene Kerk. Op 3 november a.s. zijn er in beide kerken vieringen.

Regenboogkerk
Vandaag, 20 oktober,de vijfde zondag van de herfst: ds. Iris van der Heul.
27 oktober,de zesde zondag van de herfst: ds. Aart Verburg.
3 november,de zevende zondag van de herfst: ds. Iris van der Heul, m.m.v. PGO-cantorij; gedachtenis overledenen.
10 november, de achtste zondag van de herfst: ds. Aart Verburg.
17 november, de negende zondag van de herfst: ds. Rian Veldman, gezinsviering.
Groene of Willibrordkerk
Zaterdag 2 november, 20.15 uur: Allerzielenconcert door Cappella pro Cantibus.
3 november,de zevende zondag van de herfst: ds. Rian Veldman en ds. Aart Verburg; muzikale medewerking Sven Rozier; gedachtenis overledenen.

Expositie Goden van Bastiaan de Wit in de Regenboogkerk

In de Regenboogkerk hangen de komende weken schilderijen van Bastiaan de Wit, met op de Bijbel geïnspireerde onderwerpen. Ook staat er een drietal beeldjes van zijn hand. Bastiaan woonde in Oegstgeest en overleed in de tweede kerstnacht 2018 door een tragisch ongeval, drie dagen voor zijn 46e verjaardag en kort na de voltooiing van een muurgedicht in de Jan Wolkerslaan in Haaswijk. Hij was vooral bekend om zijn ‘mannetjes’ en zijn stadsgezichten, maar in de Regenboogkerk hangen indringende afbeeldingen van o.a. Jakob, Paulus en Christus.
Jasper de Kogel, Kunstcommissie Regenboogkerk

Jaarlijke herdenkingsbijeenkomst

Op zondagmiddag 27 oktober om 15.00 uur vindt in het Dorpscentrum de jaarlijkse herdenkings-bijeenkomst plaats. Er is voor iedereen gelegenheid een kaarsje aan te steken en stil te staan bij het verlies van een dierbare. Passende muziek (cello, harp en een klein koor), teksten en stilte maken deel uit van dit samenzijn. Deze middag is bedoeld voor hen die een moment van bezinning en verbondenheid zoeken. Het thema is: de seizoenen van het leven. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Gerrie Kooijman, pastoraal werker Vrijzinnig Protestanten (tel: 06-18 39 26 04).

Allerzielenconcert ‘O Lux’

Traditiegetrouw verzorgt het koor Cappella pro Cantibus een sfeervol Allerzielenconcert in samenwerking met de Protestantse Gemeente Oegstgeest (PGO). Deze keer staan de uit te voeren composities in het teken van het eeuwige licht. Naast oeroude, gregoriaanse hymnen klinken 20e-eeuwse vocale werken. Zo zingt het koor de Song for Athene van John Tavener, ook uitgevoerd bij de uitvaart van prinses Diana in 1997, waarmee de componist in één klap wereldberoemd werd. Daarnaast worden stukken uitgevoerd van Hendrik Andriessen en de Pool Paweł Łukaszewski. Om het thema te benadrukken zingt Cappella dit concert in een intieme opstelling, in een cirkel rondom het licht. Het koor staat onder leiding van Rens Tienstra. Zaterdag 2 november, 20.15 uur, Groene Kerk, toegang gratis (uitgangscollecte). Op zondag 3 november wordt hetzelfde concert uitgevoerd in Overveen. Zie ook www.cappellaprocantibus.nl 
Paul Hanssen,PR-commissie Cappella pro Cantibus

Cantatedienst 8 december. Zing je mee?

Op 8 december zingen we in de dienst in de Regenboogkerk een aantal delen van de cantate Machet die Tore weit van G.P. Telemann. De PGO cantorij heeft hier vóór de vakantie al een klein beetje aan gerepeteerd, maar vanaf woensdag 6 november gaan we daar volop aandacht aan besteden tijdens de repetities op woensdagavond van 20.00-22.00 uur in de Regenboogkerk. Ook op zaterdagochtend 9 november is er een repetitieochtend van 10.30-12.00 uur, deze is in de Groene Kerk. We zoeken nog zangers die het leuk vinden om de cantorij te komen versterken. Studiemidi’s en bladmuziek zijn beschikbaar. Ben je enthousiast? Meld je dan aan bij Pauline Verkerk, stuur E-Mail

Vrouwenochtend op vrijdag 15 november

Welkom om andere vrouwen uit Oegstgeest te ontmoeten rond het thema: Ik ben ok, toch?! Als interkerkelijke werkgroep hebben we Marieke Meijer uitgenodigd een toespraak te houden over dit thema. Marieke is psycholoog, spreekster en schrijfster van o.a. Vrij van moeten. Kom jij ook in een gezellige, ontspannen ambiance met koffie/thee en lekkers stilstaan bij dit onderwerp? Crèche en boekentafel zijn aanwezig. Rehoboth Kerk, Lijtweg 1. 9.00 uur koffie/thee, 9.15-11.15 uur programma. Gratis, er is een collecte. Contact: Bastie Peeman, tel: 071-517 30 22
Japke Korinth, namens de werkgroep

Workshop voor kinderen Zingen is leuk

Tijdens de Leidse Kerkmuziekdag op 16 november in de Vredekerk in Leiden is er van 14.00-15.15 uur een workshop Zingen is leuk door Willeke Smits. Deze workshop is bedoeld voor jongeren tussen de 6 en 16 jaar. Zingen is leuk! Dat weet iedereen die het vaker doet. En hoe jonger je daarmee begint, hoe beter. Ook in de kerk! Dus gaat Willeke met ons aan de slag om samen met de kinderen weer even kind te worden, zonder dat het kinderachtig wordt. Kom dus meedoen en ontdek welke liederen in het liedboek geschikt zijn voor en door kinderen.
Aanmelden kan op  https://leidsekerkmuziekdag.com/
Als er kinderen uit Oegstgeest gaan meedoen, ga ik graag met jullie mee! Laat het me dan even weten stuur E-Mail
Pauline Verkerk

Collectes september                                       

1ste collectesDoelBedrag
1 septemberJOP € 372,98
8 septemberMissionair werk € 289,66
15 septemberZending -Versterk kerk Midden Oosten € 368,60
22 septemberVredesweek € 151,32
29 septemberWD Zorg voor eenzame ouderen Moldavië € 293,45
2e collectesPlaatselijk kerkenwerk € 1112,88
ZendingZendingsbussen € 195,43
DiaconieVoedselbank Leiden e.o. € 83,20

Wilt u reageren

Op de vieringen – stuur een bericht aan de scriba: stuur E-Mail

Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, stuur dan een email naar Marianne Noordijk, stuur E-Mail

Website PGO– Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Het adres is: www.pgoegstgeest.nl. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters stuur E-Mail
U kunt onze diensten ook met computer, tablet of smartphone via internet beluisteren via www.kerkomroep.nl of onze website

Redactie gemeenteberichten– Erica Smit, Dorpsstraat 54.
stuur E-Mail of bel:tel: 071-515 42 83
Inleveren kopij vóór wo. 15.00 uur. Info.: www.pgoegstgeest.nl