Hoe sneller een Automatische Externe Defibrillator (AED) wordt ingezet, hoe groter de kans dat iemand een hartstilstand overleeft. Een AED is een draagbaar apparaat dat het hartritme kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. De AED’s van de Regenboogkerk en de Groene Kerk zijn ook beschikbaar voor gebruik in de buurt. Ze hangen in speciale buitenkasten links naast de voordeur van de Regenboogkerk en rechts van de ingang van het Willibrords Erf. De AED’s zijn aangemeld bij het reanimatieoproepsysteem HartslagNu (zie website HartslagNU voor meer informatie) en zijn nu onderdeel van een groeiend netwerk van AED’s die 24/7 binnen 6 minuten bereikbaar zijn. Alle meldkamers van ambulances zijn aangesloten op het nieuwe systeem. Als een medewerker van de 112-centrale vermoedt dat het om een hartstilstand gaat, verstuurt het systeem automatisch een oproep naar burgerhulpverleners in de omgeving van het slachtoffer. Zij krijgen via hun mobiel de opdracht te reanimeren. Een deel krijgt de oproep de dichtstbijzijnde AED te halen die bekend is bij het oproepsysteem.
Met dit initiatief, dat mogelijk is gemaakt door goede samenwerking met de Hartstichting en Fonds 1818, geven we als PGO op een speciale manier invulling aan ‘omzien naar elkaar’.