Op 1 september a.s. gaat ds. Aart Verburg met emeritaat. In het weekend van 5-6 september nemen we afscheid van hem als predikant van onze gemeente. Daarmee sluit ds. Verburg een periode van 40 jaar predikantschap af.  

Sinds begin dit jaar is een commissie al bezig om dit afscheid op gepaste wijze vorm te geven.

Door de maatregelen rondom het Coronavirus kunnen de oorspronkelijke plannen niet in dezelfde vorm worden gerealiseerd. In overleg met ds. Verburg is besloten vast te houden aan begin september. Desondanks hopen we er met elkaar toch een onvergetelijk afscheid van te maken!

Het geplande symposium zal helaas geen doorgang vinden. Wel zal er een afscheidsbundel verschijnen met onder andere de bijdragen van de beoogde sprekers en een nawoord van ds. Aart Verburg zelf. Meer over inhoud van de bundel vindt u hier.

Op zaterdagmiddag 5 september nemen we als gemeente afscheid. Ook hiervoor geldt dat de oorspronkelijke opzet (een grote bijeenkomst en uitgebreide receptie met gezamenlijke maaltijd) in deze bijzondere tijden niet haalbaar is. Als alternatief zal er een programma worden samengesteld met als motto ‘tussen hemel en Aart’, helaas primair voor een beperkt aantal genodigden. Dit programma zal wel voor een ieder via de PGO website en via kerkdienstgemist.nl te volgen zijn. De uitzending start om 15.30 uur en duurt naar verwachting tot circa 18.00 uur. Meer hierover leest u hier

Ook U kunt hieraan een bijdrage leveren door als aandenken een A4-tje te maken, met een persoonlijke herinnering aan of boodschap voor Aart. Deze kunnen worden opgestuurd naar het Kerkelijk Bureau en zullen gezamenlijk op zaterdag worden aangeboden. Ook willen we u de gelegenheid geven om een kort filmpje in te sturen. Hier kunt u instructies lezen voor het opnemen en aanleveren van het filmpje. De eerdergenoemde afscheidsbundel zal zaterdag feestelijk worden aangeboden.

Op zondagmiddag 6 september, om 14:30 uurzal een bijzondere afscheidsdienst worden gehouden. In de dienst zal ds. Verburg formeel afscheid nemen als predikant van de PGO, hoewel hij gelukkig als gemeentelid met ons verbonden zal blijven. Ook voor deze bijeenkomst zal het aantal aanwezigen slechts beperkt kunnen zijn en vooral bestaan uit genodigden. Via kerkdienstgemist.nl zal de dienst voor iedereen -weliswaar op afstand- te volgen zijn. Meer over de afscheidsdienst leest u hier.

De ochtenddienst zal op zondag 6 september komen te vervallen.

Bij een afscheid hoort een cadeau.Naast de bundel en de A4tjes van gemeenteleden wordt op verzoek van ds. Aart Verburg een bijdrage gevraagd aan de opzet voor een pensioentje voor enkele “diaconale helden” op Surabaya, Indonesië. Over de achtergrond van deze keuze en de verbondenheid van ds. Aart Verburg met dit doel kunt u meer lezen op deze pagina. Wij bevelen dit door Aart bepaalde doel erg bij u aan, te meer ook omdat onze giften door het bestuur in Surabaya zullen worden verdubbeld!

De PGO heeft voor dit doel een aparte bankrekening geopend. Uw bijdrage aan het afscheidscadeau kunt u overmaken naar NL44 RABO 0351 5584 97 tnv Protestantse Gemeente Oegstgeest.

Daarnaast heeft de Kerkenraad besloten om Aart namens de gemeente nog een persoonlijk cadeau aan te bieden. Wat dit is blijft vooralsnog een verrassing.