In de oorspronkelijke plannen van de commissie zou er vrijdagmiddag 4 september een symposium worden georganiseerd met als thema; ’40 jaar Evangelie en Cultuur’. Daarvoor waren al sprekers benaderd.
De reden voor een symposium met deze titel was gelegen in het feit dat ds. Verburg gedurende 40 jaar in zijn ambt op verschillende plaatsen en in verschillende functies heeft gewerkt op het snijvlak van Evangelie en Cultuur.
Daarbij stond altijd de vraag centraal: maakt de Bijbelse boodschap ons vrij ten opzichte van dingen die knechten, verslaafd maken, in denken, in levenservaringen. En hoe kritisch kan het Evangelie dan zijn en waar ‘passen’ we het aan? En omgekeerd: hoe helpt de cultuur, het leven om nieuwe lagen in het Evangelie te ontdekken?
Ds. Verburg kan daarbij teksten vertalen uit een andere cultuur naar het leven van vandaag met zijn politieke, sociale, culturele en vooral levensloop aspecten, in bijbels perspectief. Met oog en bewogenheid voor de medemens, dichtbij maar ook veraf.

Gegeven de corona-maatregelen hebben we echter helaas moeten besluiten om dit gedeelte van het programma niet door te laten gaan. Daarvoor in de plaats zal op zaterdagmiddag 5 september aan ds. Verburg een afscheidsbundel worden aangeboden, met als titel:

‘Evangelie, Culturen en Kerken’

Met bijdragen van:
Woord vooraf door Drs. Barend Drewes,
‘Veertig jaar Evangelie en Cultuur – Aart Verburg als gids’ door Prof.Dr. Mechteld Jansen,
‘Een zoutend zout: Evangelie, cultuur en Europa’ door Dr. Jan G. van Butselaar,
‘Evangelie en Cultuur, Ervaringen binnen de NZR’ door Prof. Dr. Gert Noort,
‘Evangelie en Begrafenisrituelen in Indonesia’ door Dr. Aguswati Hildebrandt Rambe,
‘Intercultureel bijbelleesproject onder indiaanse gemeenschappen’ door Prof. Dr. Hans de Wit,
‘Een verrijking: Indonesische en Nederlandse christenen ontmoeten elkaar’ door Ds. Marla Winckler-Huliselan,
‘Slotbeschouwing: hoe nu verder?’ door Drs. Aart Verburg.

De bundel is nu al via de webshop van de PGO te bestellen voor € 7,50 (inclusief verzendkosten).
Verzending vindt plaats vanaf 7 september.

Terug naar Alles over afscheid