In de oorspronkelijke plannen van de commissie zou er vrijdagmiddag 4 september een symposium worden georganiseerd met als thema; ’40 jaar Evangelie en Cultuur’. Daarvoor waren al sprekers benaderd. De reden voor een symposium met deze titel was gelegen in het feit dat ds. Verburg gedurende 40 jaar in zijn ambt op verschillende plaatsen en in verschillende functies heeft gewerkt op het snijvlak van Evangelie en Cultuur. Daarbij stond altijd de vraag centraal: maakt de Bijbelse boodschap ons vrij ten opzichte van dingen die knechten, verslaafd maken, in denken, in levenservaringen. En hoe kritisch kan het Evangelie dan zijn en waar ‘passen’ we het aan? En omgekeerd: hoe helpt de cultuur, het leven om nieuwe lagen in het Evangelie te ontdekken? Ds. Verburg kan daarbij teksten vertalen uit een andere cultuur naar het leven van vandaag met zijn politieke, sociale, culturele en vooral levensloop aspecten, in bijbels perspectief. Met oog en bewogenheid voor de medemens, dichtbij maar ook veraf.

Gegeven de corona-maatregelen hebben we echter helaas moeten besluiten om dit gedeelte van het programma niet door te laten gaan. Daarvoor in de plaats zal rond hetzelfde thema een afscheidsbundel worden samengesteld, met daarin de bijdragen van de beoogde sprekers en andere deskundigen, waaronder Professor dr. Mechteld Jansen (rector/voorzitter van het College van Bestuur van de Protestantse Theologische Universiteit) en ds. Aart Verburg zelf met een slotbeschouwing.  Deze afscheidsbundel zal op zaterdagmiddag aan ds. Verburg worden aangeboden, met een korte toelichting van één of meer contribuanten. De bundel zal later (tegen kostprijs) ter beschikking worden gesteld aan geïnteresseerden. Meer informatie hierover volgt later.

Terug naar Alles over afscheid