Op zaterdagmiddag 5 september, de gemeentemiddag, zal een programma worden samengesteld met Aart ‘in de hoofdrol’. Korte toespraken en optredens zullen worden afgewisseld met vooraf opgenomen filmpjes. Ook zal de afscheidsbundel (zie link naar bundel pagina) worden aangeboden. Het aantal aanwezigen in de Regenboogkerk zal waarschijnlijk slechts beperkt kunnen zijn. Daarom zal het programma ‘live’ worden uitgezonden, net als nu de zondagse erediensten te volgen zijn. Op die manier kan iedereen op afstand toch zoveel mogelijk meebeleven.

Als aandenken willen we iedereen oproepen om een A4-tje te maken, met een persoonlijke herinnering aan of boodschap voor Aart. Deze zullen gebundeld worden aangeboden. Ook willen we de gelegenheid geven om een kort filmpje in te sturen. Dit kan alle vormen hebben; serieus, vrolijk, gesproken of gezongen. Nadere instructies en hulp hierbij volgen nog. Een selectie daarvan zal (met toestemming) worden gebruikt tijdens het programma. Voor zowel het A4 als het filmpje willen we u vragen zich te laten inspireren door het thema:

(er is meer) tussen hemel en Aart

Wij hopen op veel creativiteit, zowel voor het A-4tje als bij het filmpje! Op deze manier hopen we namens de gemeente een ‘Aart’-waardig afscheid te kunnen organiseren, binnen de mogelijkheden van deze Coronatijd.

U kunt het A-4tje per post of e-mail opsturen naar het Kerkelijk Bureau of ter plekke in de brievenbus doen. De instructies voor het aanleveren van de filmpjes volgen nog.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Heleen van Diggele, bij voorkeur via E-mail.

Terug naar Alles over afscheid