Op zaterdagmiddag 5 september, de gemeentemiddag, zal een programma worden samengesteld met Aart ‘in de hoofdrol’. Korte toespraken en optredens zullen worden afgewisseld met vooraf opgenomen filmpjes. Ook zal de afscheidsbundel worden aangeboden. Het aantal aanwezigen in de Regenboogkerk zal slechts beperkt kunnen zijn. Daarom zal het programma ‘live’ worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. Op die manier kan iedereen op afstand toch zoveel mogelijk meebeleven. De uitzending start om 15.30 uur en duurt naar verwachting tot circa 18.00 uur.

Als aandenken willen we iedereen oproepen om een A4-tje te maken, met een persoonlijke herinnering aan of boodschap voor Aart. Deze zullen gebundeld worden aangeboden. Ook willen we de gelegenheid geven om een kort filmpje in te sturen. Dit kan alle vormen hebben; serieus, vrolijk, gesproken of gezongen. Hier kunt u instructies lezen voor het opnemen en aanleveren van een filmpje. Voor zowel het A4 als het filmpje willen we u vragen zich te laten inspireren door het thema:

(er is meer) tussen hemel en Aart

Wij hopen op veel creativiteit, zowel voor het A-4tje als bij het filmpje! Op deze manier hopen we namens de gemeente een ‘Aart’-waardig afscheid te kunnen organiseren, binnen de mogelijkheden van deze Coronatijd.

U kunt het A-4tje per post of e-mail opsturen naar het Kerkelijk Bureau of ter plekke in de brievenbus doen.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Heleen van Diggele, bij voorkeur via E-mail.

Terug naar Alles over afscheid