Bekijk hier de foto’s van het afscheid:

Zoals u hebt vernomen, heeft ds. Iris van der Heul een beroep aanvaard van de Protestantse Gemeente Maas- en Heuvelland, locatie Maastricht.
In het weekend van 21 en 22 november nemen we afscheid van haar als predikant van onze gemeente. Een commissie is druk bezig om het afscheid vorm te geven.
Deze afscheidscommissie bestaat uit Jan Hendrik Luijt (voorzitter), Arjan de Kok, Jasper de Kogel, Martine Delver, Ineke Ravensbergen, Maureen van den Brink en Marja van Doorninck (secretariële ondersteuning).

Voor zaterdagmiddag 21 november van 16.00-17.30 uur wordt een programma samengesteld over de rol die de PGO speelt en zou kunnen spelen in de Oegstgeester gemeenschap. Een middag waarin de diaconale en maatschappelijke activiteiten in het dorp ter sprake komen, die vanuit de kerk of samen met de kerk plaatsvinden en waarin Iris betrokken was. Vertegenwoordigers van de organisaties zullen aan het woord komen met een mooi verhaal of een anekdote, en een blik op de toekomst werpen.
Deze middag zal voor iedereen via internet te volgen zijn. Wegens de coronamaatregelen kan slechts een beperkt aantal genodigden aanwezig zijn.
Bekijk afscheidsdienst 21-11 om 15:45 uur

Op zondag 22 november om 10.00 uur zal de afscheidsdienst worden gehouden in de Regenboogkerk. In deze dienst zal ds. Van der Heul formeel afscheid nemen als predikant van de PGO. Ook deze ochtend zal het aantal aanwezigen bestaan uit een beperkt aantal genodigden. Via internet zal de dienst voor iedereen – weliswaar op afstand – te volgen zijn.

Bij een afscheid hoort een cadeau. Naast de gebundelde A4-tjes van gemeenteleden wordt op verzoek van ds. Iris van der Heul een bijdrage gevraagd voor de Eglise Evangelique de La Haye in
Den Haag. Iris vertelt waarom zij gekozen heeft voor dit doel:

Ik heb in Den Haag bij het opzetten van het centrum voor Afrikaanse vrouwen Kariboe Bibi de Franstalige Eglise Evangelique de la Haye leren kennen. Een hele vitale gemeenschap waar vrijwilligers ook bereid waren zich in te zetten voor dit centrum. Het was een gemeenschap, die veel meer was dan alleen een kerk. Hun predikant, ds. Jean Marie Luemba afkomstig uit Congo, stelde allerlei belangrijke sociaal maatschappelijke onderwerpen aan de orde. Van schulden tot huiselijk geweld, van hoge bloeddruk tot opvoeding. Vrouwen runden groepen kinderen en jongeren. Ook zij gingen met hen in gesprek over waar ze mee zaten. Een warme gemeenschap voor mensen die het niet altijd gemakkelijk hebben. Die ook zorgden dat kinderen ambitie ontwikkelden en ook wilden bijdragen aan de samenleving.
Een jaar of tien geleden slaagde deze actieve gemeenschap erin om de Exoduskerk in Den Haag te kopen m.b.v.  een hypotheek, die de PKN hen verschafte. De ingebruikneming was een groot feest en er was grote dankbaarheid. De Eglise wist de exploitatie rond te krijgen dankzij verhuur van de kerkruimte aan een drietal andere migrantenkerkgemeenschappen en door de zalen en ruimtes te verhuren en te cateren voor bruiloften, verjaardagen, huwelijksfeesten e.d. Door het juiste beleid dat zij voerden is dit succesvol verlopen!

Maar nu is door het Coronavirus alles ineens stilgevallen. De meeste leden van zowel de Eglise zelf, als van de kerkgemeenschappen die huren, zitten zonder inkomsten. Er zijn ook geen diensten meer en dus ook geen collecteopbrengsten. En ook de dominee kan niet meer betaald worden. Nu moeten zij vechten om het gebouw te behouden.

Mevrouw Alice van de Kerk heb ik leren kennen als vrijwilliger die wel bestuurslid wilde worden van de stichting voor bijstandsvrouwen, Stichting Maxime. Ik begeleidde de vrouwen van Maximine in het maken van beleid en in hun doelstelling om bijstandsvrouwen te ondersteunen.
Alice is een actie begonnen om mensen warm te krijgen om de Eglise financieel te steunen.

Omdat ik Alice en anderen ken en de grote waarde zie van een gemeenschap als de Eglise voor met name de jeugd met ouders van (Franstalige) Afrikaanse komaf, wil ik hen graag steunen.

Meer informatie kunt u hier lezen

Uw bijdrage aan het afscheidscadeau kunt u overmaken naar NL44 RABO 0351 558497 tnv Protestantse Gemeente Oegstgeest o.v.v. cadeau ds. Iris van der Heul.

Namens de afscheidscommissie: Jan Hendrik Luijt (voorzitter)