Ik heb in Den Haag bij het opzetten van het centrum voor Afrikaanse vrouwen Kariboe Bibi de Franstalige Eglise Evangelique de la Haye leren kennen. Een hele vitale gemeenschap waar vrijwilligers ook bereid waren zich in te zetten voor dit centrum. Het was een gemeenschap, die veel meer was dan alleen een kerk. Hun predikant, ds. Jean Marie Luemba afkomstig uit Congo, stelde allerlei belangrijke sociaal maatschappelijke onderwerpen aan de orde. Van schulden tot huiselijk geweld, van hoge bloeddruk tot opvoeding. Vrouwen runden groepen kinderen en jongeren. Ook zij gingen met hen in gesprek over waar ze mee zaten. Een warme gemeenschap voor mensen die het niet altijd gemakkelijk hebben. Die ook zorgden dat kinderen ambitie ontwikkelden en ook wilden bijdragen aan de samenleving.

Dit zijn een aantal uitspraken van de jongeren van de Eglise:

“De kerk betekent veel voor mij, want het is net een familie voor mij geworden. We beleven mooie dingen in Gods aanwezigheid maar we zijn ook heel erg naar elkaar toegetrokken. We zijn met elkaar in goede en slechte tijden.”

“De kerk is een plek waar ik tot rust kom en waar ik mezelf kan terugvinden in het Woord van God. Het helpt me om vooruit te gaan in het leven.”

“Voor mij is de kerk een plek waar ik veel kan leren. Bijvoorbeeld hoe ik mijn geloof kan vasthouden in elke situatie. God aanbidden met de kerk vind ik een van de mooiste dingen in mijn leven. Het is altijd mooi om te zien dat er ook andere mensen zijn die van God houden.”

Een jaar of tien geleden slaagde deze actieve gemeenschap erin om de Exoduskerk in Den Haag te kopen m.b.v.  een hypotheek, die de PKN hen verschafte. De ingebruikneming was een groot feest en er was grote dankbaarheid. De Eglise wist de exploitatie rond te krijgen dankzij verhuur van de kerkruimte aan een drietal andere migrantenkerkgemeenschappen en door de zalen en ruimtes te verhuren en te cateren voor bruiloften, verjaardagen, huwelijksfeesten e.d. Door het juiste beleid dat zij voerden is dit succesvol verlopen!

Maar nu is door het Coronavirus alles ineens stilgevallen. De meeste leden van zowel de Eglise zelf, als van de kerkgemeenschappen die huren, zitten zonder inkomsten. Er zijn ook geen diensten meer en dus ook geen collecteopbrengsten. En ook de dominee kan niet meer betaald worden. Nu moeten zij vechten om het gebouw te behouden.

De penningmeester van de Eglise, Eder Mufunko, heeft de uitgaven zoveel mogelijk verminderd, bv. door het voorschot voor Eneco omlaag te brengen en heeft ook van de hypotheekgever, de PKN, coulance gekregen om minder hypotheek te mogen betalen tot september; omgekeerd heeft de Eglise ook de huurders een coulanceregeling gegeven. Mede daardoor zijn er zo goed als geen inkomsten meer, de nood is hoog, heel hoog!

Een aantal partijen, zoals Skin (Samenwerkende kerken in Nederland), steunfonds Sofak e.a. hebben een noodfonds opgericht om internationale kerken door de crisis te helpen; ook de PKN heeft een solidariteitskas ingericht die leningen verstrekt aan kerken met liquiditeitsproblemen. Het noodfonds vergoedt gemiddeld ongeveer een maand terugval van inkomsten. Van het noodfonds heeft de Eglise Evangelique € 1900,- gekregen. Het spreekt voor zich dat dit bij lange na niet voldoende is.

Ook Godelieve was heel actief in Kariboe Bibi in Den Haag. Ze is lerares en een enorme steun voor de jongeren in de Eglise.

Mevrouw Alice van de Kerk, heb ik leren kennen als vrijwilliger die wel bestuurslid wilde worden van een stichting voor bijstandsvrouwen, Stichting Maximine. Ik begeleidde de vrouwen van Maximine in het maken van beleid en in hun doelstelling om bijstandsvrouwen te ondersteunen.

Alice is een actie begonnen om mensen warm te krijgen om de Eglise financieel te steunen.

Omdat ik beide ken en de grote waarde zie van een gemeenschap als de Eglise voor met name de jeugd met ouders van (Franstalige) Afrikaanse komaf, wil ik hen graag steunen.

Jean Marie heeft me zelf geschreven:

“De Eglise Evangélique de la Haye (E.E.H.) bestaat volgend jaar, op 7 juli 2021, 30 jaar.
De Oprichter van deze kerk koos bewust als doelgroep de Franstalige vluchtelingen en asielzoekers, die wegens de taalbarrière moeite hadden in te burgeren en hun draai in de Haagse maatschappij te vinden. Met name de asielzoekers kregen niet gemakkelijk een verblijfstatus, omdat ze vaak werden gekenmerkt als economische asielzoekers.

In deze moeilijk periode waren ze dan ook van elkaar afhankelijk om te kunnen overleven, gaven onderling financiële steun en hielpen elkaar aan werk en huisvesting.
Dit leidde niet alleen tot onderlinge solidariteit, maar ook tot het oprichten van sociale netwerken en “kerken” voor geestelijke ondersteuning. Deze kerken hebben naast de religieuze rol, ook een grote sociaal maatschappelijke functie. Behoren tot zo’n kerk was en is nog steeds van eminent belang voor de identiteitsvorming, want het is een bijna nieuwe familie en daarmee een veilige basis voor nieuwkomers.

De jongeren van deze gemeenschap weten nog steeds, ook als ze ouder worden, de deur van de kerk te vinden. De Eglise is hun referentiekader als ze in Nederland geboren en getogen zijn en Nederland is hun eerste thuisland. Samen met de autochtone jongeren staan ze garant voor de toekomst niet alleen van Nederland, maar van Europa. Toch hebben ze het niet makkelijk om op te groeien in twee culturen. In de Eglise hebben ze een vaste plek waar ze elkaar ontmoeten en waar ze terecht kunnen met hun vragen. De gemeenschap geeft veel aandacht aan hun geestelijke groei en ontwikkeling, omdat ze beseffen dat geloof hebben iets moois is. Maar geloof behouden met name in deze 1,5m maatschappij is niet vanzelfsprekend. Minstens twee keer per jaar is er een “jongeren eredienst”. Onder begeleiding van mij, mogen de jongeren zelf hun dienst vormgeven. Deze diensten zijn heel levendig, multicultureel, zeer goed bezocht, ook door autochtone jongeren.

In het geval van de Eglise Evangelique de la Haye als Franstalig gemeente, geloof ik dat de gemeenschap zich beweegt in de richting van een “internationale kerk”, en dat de Franse taal plaats zal maken voor de Nederlandse taal.
Uw steun is een investering in de mens, een bijdragen voor de kerk voor morgen!
God zegen U!”
Ds. Jean Marie Luemba


Bericht 22-10-2020