Alle hier genoemde artikelen zijn ook te koop via de Kerkgeldapp,onder het kopje “Artikelen”.
De handleiding voor het gebruik van de Kerkgeldapp leest u hier.

Afscheidsbundel ds. Aart Verburg

Een bundel opstellen rondom Evangelie, Culturen en Kerken. Hoe beleven we de multi-culturele samenleving, wereldwijd en in Nederland? Voor welke uitdagingen staan we? Een keur van auteurs met wereldwijde en nabije ervaring gaat met ons op weg. Dit wordt afgesloten met een slotartikel van Aart Verburg Hoe nu verder?
Dit boekje wordt aan Aart Verburg opgedragen ter gelegenheid van zijn emeritering na veertig jaar predikantschap, in heel verschillende functies.

Met bijdragen van:
► Barend Drewes
        Woord vooraf
► Mechteld Jansen
        40 jaar evangelie en cultuur – Aart Verburg als gids 1980-2020
► Gert Noort
        ‘Het land van beloften’ – Verkenners als wegbereiders van geloofsoverdracht en onderwerping
► Jan van Butselaar
        Een zoutend zout: evangelie, cultuur en Europa
► Aguswati Hildebrandt Rambe
        Over pangngaraan, dodenrite in Nosu/Mamasa – De weg tussen lokale religieuze rites en kerkelijk dienstbetoon
► Hans de Wit
        De wonden van de vijand genezen – lessen van Naäman de Syriër
► Marla Winckler-Huliselan
        Een verrijking: Indonesische en Nederlandse christenen ontmoeten elkaar
► Aart Verburg
        Slotbeschouwing: hoe nu verder?

Zendingserfgoed kalender 2021

Batiks van ds. Khristian Aris Widodo Batikstudio Kalipenten Zendingserfgoedkalender 2021

Het afscheid van ds. Aart Verburg, die een bijzondere band met Indonesië heeft, is de aanleiding geweest om een tentoonstelling te organiseren met batiks en schilderijen van ds. Khristian Aris Widodo en van I Nyoman Darsane. Tot 18 oktober is er in de Regenboogkerk een kleine collectie kunstwerken te zien, die ons het evangelie toont in een Javaans en Balinees gewaad.

Wat is het bijzonder dat juist dit jaar deze kunst  het onderwerp is van de Zendingskalender!

Kerstkaarten

Ook kunt u kerstkaarten bestellen, die met werk van ds. Aris en zijn batik studio gemaakt zijn. Een serie bestaat uit vier dubbele kerstkaarten met als thema’s De herders, De geboorte, De wijzen en De Vlucht naar Egypte (dubbelgevouwen 14,8 x 10,2 cm) met bijpassende enveloppen en als bonuskaart een enkele ansichtkaart met de afbeelding Eenheid in verscheidenheid die ook op de voorzijde van de kalender is afgebeeld.

Een set kaarten kost € 6

Meer informatie over kalender en kerstkaarten: klik hier

Collectebonnen

In de PGO kerken kunt u voor alle collectes gebruik maken van de zgn. collectebonnen. Door het gebruik van collectebonnen worden ook de bijdragen aan collectes (onder voorwaarden) fiscaal aftrekbaar. De collectebonnen hebben een waarde van  € 1,00 en worden geleverd op kaarten van 20 stuks.