In de PGO kerken kunt u voor alle collectes gebruik maken van de zgn. collectebonnen. Door het gebruik van collectebonnen worden ook de bijdragen aan collectes (onder voorwaarden) fiscaal aftrekbaar. De collectebonnen hebben een waarde van  € 1,00 en worden geleverd op kaarten van 20 stuks.