Erediensten en hoogtijdagen in beeld vanuit de Groene Kerk

In maart heeft het Breed Moderamen in verband met het Covid-19 virus het besluit genomen dat vanaf 15 maart er geen openbare erediensten meer zijn in de kerk. Op zondag zijn slechts het minimaal aantal benodigde mensen in de kerk, op veilige afstand van elkaar. Gemeenteleden kunnen via Kerkomroep.nl. de dienst meeluisteren.
Vanuit de gemeente kwam de vraag of er geen mogelijkheid bestaat om mee te kijken in plaats van alleen te luisteren. De afgelopen weken hebben we er hard aan gewerkt om dat vóór Pasen te realiseren en het is gelukt! In de GWK is een videocamera geïnstalleerd, zodat de gemeenteleden, naast geluid, nu beeld hebben. Bij de installatie is zoveel mogelijk rekening gehouden met de AVG-regels. Van deze mogelijkheid kan ook gebruik worden gemaakt bij rouw- en trouwdiensten, informatie bij het Kerkelijk Bureau.
Vanaf komende woensdag (8 april) kunnen alle diensten rond en op Pasen via livestream worden bekeken.
Hiervoor zijn we overgeschakeld op de website Kerkdienstgemist.nl.
Het is heel eenvoudig: u gaat op internet naar www.Kerkdienstgemist.nl. Dan ziet u rechts een balk ‘zoek kerk’, type daar ‘Oegstgeest’ in en kies ‘Groene Kerk’. Daar ziet u welke diensten zijn opgenomen of vanaf wanneer ze te zien zijn. De webmasters hebben het zoeken nog gemakkelijker gemaakt door een knop op de homepage te zetten met “Bekijk de dienst”.
De huidige mogelijkheid om via Kerkomroep.nl naar de dienst te luisteren, blijft voorlopig hiernaast gewoon bestaan.
Namens het College van Kerkrentmeesters, Fieke Sjoukes

Informatie vieringen vanaf woensdag 8 april

Wegens de maatregelen rond het coronavirus worden de kerkdiensten zonder gemeente en met een minimum aantal medewerkenden gehouden. Onderstaande vieringen zijn rechtstreeks of achteraf te volgen via Kerkomroep.nl (geluid) of Kerkdienstgemist.nl (beeld en geluid), zie website van de PGO.
Groene of Willibrordkerk
Woensdag 8 april, 19.30 uur: avondgebed in het koor van de kerk
Donderdag 9 april, 19.30 uur: ds. Rian Veldman, Witte Donderdagviering
Vrijdag 10 april, 19.30 uur: ds. Iris van der Heul, Goede Vrijdagviering.

Digitale collecte-app ‘Kerkgeld’

Vanaf heden is het ook mogelijk om uw bijdrage voor de collecte op een veilige manier via de digitale app ‘Kerkgeld’ over te maken. 
U moet hiervoor deze app eerst downloaden. Zie hiervoor de handleiding
De app is gekoppeld aan de bestaande webshop van de PGO, waar ook collectebonnen te koop zijn. Naast dat de app het mogelijk maakt om op een makkelijke en veilige manier bij te dragen aan het doorgaan van het werk van onze kerk en de goede doelen die de PGO ondersteunt, zit er nog een voordeel aan. U kunt namelijk zowel in de app als in de webshop van de PGO aan het einde van het jaar een overzicht ophalen van uw giften t.b.v. belastingaftrek.
Het e-mailadres dat wordt gevraagd in de app is gekoppeld aan het wachtwoord van de webshop en zal niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan datgene waarvoor de app en de webshop bedoeld zijn, namelijk het ondersteunen van de gemeente.Indien u nog niet bekend bent in de webshop, dan maakt u een wachtwoord aan in de app.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, mail deze naar: Dieneke van Os, E-Mail

Videoboodschap op weg naar Pasen

In deze stille week naar Pasen wilden we als PGO u graag nog een mooie boodschap meegeven. En deze tijd maakt creatief. Daarom hebben we afgelopen zondag, Palmpasen, een videoboodschap opgenomen in en rond de Groene Kerk. U kunt de videoboodschap bekijken via de homepage op de website. Wij wensen u en allen die met u verbonden zijn van harte gezegende paasdagen! Verbonden in Christus,
Namens het Breed Moderamen, Marien den Boer (voorzitter)